Archer Rankings

Nightmare Lehnym – Thaumetal Refinery (Hard)

Solo Heal

Rank Player DPS Duration Date
1 Apathy
Kaiator
8,476,960 01:01 11/18/18
2 Yukimori
Velika
8,305,606 00:54 12/02/18
3 Tool
Kaiator
8,269,943 01:19 11/20/18
4 Crafty
Velika
7,683,939 01:18 12/06/18
5 Soulution
Velika
7,253,464 01:41 12/10/18
6 Christopher
Kaiator
6,824,254 01:43 11/18/18
7 Ashgrey
Velika
6,634,380 01:24 10/28/18
8 Looper
Kaiator
6,581,456 01:30 11/22/18
9 Eerewyn
Velika
6,491,685 01:52 11/30/18
10 Kyuubi
Kaiator
6,396,110 01:15 11/04/18
11 Arya
Kaiator
6,323,984 01:49 12/10/18
12 Bane
Velika
6,189,827 01:59 10/28/18
13 Grace.Fairy
Velika
6,177,812 01:53 11/19/18
14 Sharrin
Velika
6,171,936 01:52 11/11/18
15 Ice
Kaiator
6,114,266 01:36 12/03/18
16 Robin
Velika
6,058,097 02:28 10/27/18
17 Kuthalia
Velika
6,019,406 02:22 12/06/18
18 Archerdemian
Velika
5,581,853 01:50 11/26/18
19 Asty
Velika
5,568,377 01:58 11/27/18
20 Hawkeyez
Velika
5,567,940 01:35 11/30/18
21 Labi
Velika
5,433,740 01:22 11/20/18
22 Jon
Velika
5,375,816 01:50 12/05/18
23 Godofarrows
Velika
5,360,047 01:10 11/21/18
24 Evan.Kun
Velika
5,291,564 02:10 12/07/18
25 Blainex.Machine
Kaiator
5,264,238 01:49 12/10/18
26 Kez
Kaiator
5,169,431 01:29 12/04/18
27 Race.Change.Voucher
Velika
5,165,933 01:44 12/01/18
28 Aylas
Kaiator
5,157,171 01:15 11/24/18
29 Kanto
Velika
5,139,314 01:56 12/05/18
30 Lire
Kaiator
5,116,988 01:51 12/03/18
31 Pee
Kaiator
4,949,822 02:28 11/24/18
32 Accipitrinae
Velika
4,913,784 01:18 11/27/18
33 Sanshoku
Kaiator
4,825,988 01:31 11/20/18
34 Seraphinush
Velika
4,823,395 02:35 12/06/18
35 Easter
Velika
4,820,604 01:41 11/28/18
36 Pavina
Kaiator
4,803,549 01:50 11/03/18
37 Queen.Ewots
Velika
4,791,850 01:51 11/26/18
38 Irony
Kaiator
4,742,689 01:34 12/11/18
39 Valoel
Kaiator
4,721,489 01:28 12/05/18
40 Acler
Velika
4,651,354 01:50 11/30/18
41 Lennant
Kaiator
4,649,852 02:13 12/02/18
42 Sorry
Kaiator
4,587,807 01:37 11/21/18
43 Liliana
Kaiator
4,575,362 01:51 11/28/18
44 Psyduck
Kaiator
4,569,770 01:49 12/10/18
45 Butterpie
Velika
4,547,757 01:33 12/10/18
46 Xepinha
Velika
4,496,424 01:46 12/02/18
47 Zenosama
Kaiator
4,495,265 01:30 11/17/18
48 Aluka
Velika
4,471,014 02:39 10/23/18
49 Bai
Velika
4,449,766 02:22 11/24/18
50 Liamn
Velika
4,379,166 01:33 12/10/18
51 Neros
Kaiator
4,312,318 02:41 11/29/18
52 Pooder
Velika
4,289,954 01:51 12/11/18
53 Zrt.A
Velika
4,287,218 02:58 11/30/18
54 Rainbow
Kaiator
4,221,150 02:30 12/06/18
55 Rhaelia
Velika
4,199,495 01:33 10/26/18
56 Cheen
Velika
4,136,564 02:12 08/30/18
57 Dreamlike
Velika
4,084,525 02:46 11/27/18
58 Linnuy
Kaiator
4,084,281 01:23 10/30/18
59 Astea
Tempest Reach
4,043,949 02:07 06/24/18
60 Artsi
Tempest Reach
3,970,013 01:45 09/17/18
61 Archercat
Kaiator
3,956,756 01:39 11/01/18
62 Whoooops
Mount Tyrannas
3,893,176 02:05 05/21/18
63 Total.Rage
Kaiator
3,890,786 01:54 05/14/18
64 Sakuya.Inu
Kaiator
3,860,454 01:30 11/26/18
65 Vanillagod
Tempest Reach
3,811,473 01:50 08/20/18
66 First.Tactics
Velika
3,783,043 02:11 04/20/18
67 Tum
Velika
3,750,741 02:40 10/23/18
68 Cherock
Velika
3,738,843 02:07 06/24/18
69 Prae
Velika
3,720,339 02:18 11/19/18
70 Topaz
Kaiator
3,701,561 01:51 05/18/18
71 Zeee
Kaiator
3,686,670 01:36 12/03/18
72 Jefry
Tempest Reach
3,666,494 02:35 05/08/18
73 Risu
Velika
3,666,164 01:54 06/25/18
74 Attack.Speed
Kaiator
3,607,907 03:07 11/21/18
75 Anhur
Kaiator
3,573,255 02:22 12/04/18
76 Tannedthighs
Kaiator
3,534,668 02:02 10/05/18
77 Kiss.Shott
Mount Tyrannas
3,522,407 02:41 05/12/18
78 Lyrics
Velika
3,515,360 02:09 06/20/18
79 Intexii
Kaiator
3,509,826 03:33 10/23/18
80 Rabbert
Velika
3,506,131 02:58 12/03/18
81 Kelu
Kaiator
3,483,735 02:27 12/09/18
82 Noise
Velika
3,479,633 03:27 10/25/18
83 Wakakai
Velika
3,474,390 02:12 11/16/18
84 Marilli
Velika
3,455,189 02:39 12/02/18
85 Stance
Kaiator
3,439,402 01:34 12/11/18
86 Femmi
Kaiator
3,422,806 01:49 12/10/18
87 Strip
Kaiator
3,407,129 02:38 10/22/18
88 Rin.Natsume
Mount Tyrannas
3,398,986 02:14 07/17/18
89 Tum
Tempest Reach
3,385,598 02:32 09/15/18
90 No.Soy.Archer
Kaiator
3,382,621 04:02 12/01/18
91 Peachy.Dreams
Velika
3,381,303 02:29 08/23/18
92 Gentle.Arrow
Kaiator
3,373,690 02:37 08/29/18
93 Chisira
Velika
3,369,599 02:33 12/03/18
94 Floats.Boats
Velika
3,361,251 02:40 08/27/18
95 Sendhak
Mount Tyrannas
3,358,131 01:48 09/07/18
96 Erotica
Kaiator
3,336,104 02:20 05/18/18
97 Verleau
Velika
3,330,109 02:01 04/18/18
98 Shinobuoshino
Kaiator
3,300,274 01:51 12/04/18
99 Fleckles
Velika
3,299,156 02:51 08/26/18
100 Faramond
Kaiator
3,297,148 02:06 12/01/18
101 Puppeteers.Archer
Velika
3,297,036 02:19 07/06/18
102 Raefiya
Kaiator
3,293,987 01:47 08/14/18
103 Delta
Kaiator
3,290,090 02:06 10/21/18
104 Llenn
Tempest Reach
3,286,774 02:45 05/23/18
105 Trust.Me.Pls
Velika
3,273,781 03:25 11/01/18
106 I.Need.You
Kaiator
3,257,478 03:12 12/07/18
107 Racast
Kaiator
3,255,929 02:55 11/25/17
108 Psyy
Velika
3,253,709 02:57 05/18/18
109 F.Lar
Kaiator
3,230,826 02:23 09/24/18
110 Pewxia
Velika
3,218,793 02:19 04/25/18
111 Wibles
Kaiator
3,214,880 02:47 09/03/18
112 Jiiksii
Velika
3,192,940 02:44 04/30/18
113 Primmy
Tempest Reach
3,172,114 02:16 06/06/18
114 Graffiti
Velika
3,170,447 02:41 10/25/18
115 Tauny
Velika
3,157,633 02:10 12/07/18
116 Sheepuu
Velika
3,131,933 03:04 09/24/18
117 Hanekawaaa
Mount Tyrannas
3,125,319 02:37 05/24/18
118 Bulleta
Kaiator
3,115,693 03:12 11/12/18
119 Gagged
Tempest Reach
3,108,701 02:47 04/25/18
120 Abdoh
Velika
3,097,627 02:18 09/20/18
121 Ayonne
Velika
3,070,301 02:29 12/11/18
122 Evil.Ayra
Velika
3,061,630 02:28 12/02/18
123 Tulu
Mount Tyrannas
3,060,741 02:41 06/26/18
124 Pengue
Velika
3,055,270 02:41 10/25/18
125 Renansff
Velika
3,041,257 02:48 12/04/18
126 Wiccan
Kaiator
3,030,215 03:19 11/12/18
127 Mionee
Velika
3,029,857 02:18 12/10/18
128 Sylavite
Kaiator
3,023,067 02:00 11/29/18
129 Kris
Ascension Valley
3,018,079 02:48 09/01/18
130 Archer
Velika
3,013,563 03:50 11/09/18
131 Buttershortbread
Velika
3,000,041 02:08 04/27/18
132 Archrr
Kaiator
2,977,368 03:41 10/30/18
133 Uyusa
Velika
2,977,060 03:13 08/14/18
134 Tsurin
Velika
2,975,056 02:45 08/29/18
135 Fakku.Lover
Celestial Hills
2,948,327 03:28 09/07/18
136 Gwiyeowoyo
Tempest Reach
2,925,223 02:06 08/16/18
137 Hiru.Tarushi
Velika
2,918,900 03:10 11/29/18
138 Amuwu
Velika
2,916,608 03:27 10/25/18
139 Sketchy
Kaiator
2,907,872 03:47 12/05/18
140 Shirakiin.Richiyo
Tempest Reach
2,904,241 04:08 04/26/18
141 Shigj
Kaiator
2,887,722 02:30 12/06/18
142 F.Lar
Fey Forest
2,884,920 03:07 07/11/18
143 Crezal
Velika
2,884,541 02:14 08/28/18
144 The.Beann
Velika
2,881,707 02:38 09/28/18
145 St.Ranko
Velika
2,878,082 02:36 11/16/18
146 Crezal
Tempest Reach
2,859,630 03:38 09/15/18
147 Kiwiberry
Kaiator
2,839,396 02:59 11/15/17
148 Whooops
Mount Tyrannas
2,830,349 03:09 04/14/18
149 Chiks
Tempest Reach
2,823,428 03:05 04/23/18
150 Ichimoku
Kaiator
2,815,609 03:08 09/23/18
151 Sativa
Kaiator
2,813,394 02:22 12/04/18
152 Taruwu
Tempest Reach
2,810,499 02:43 09/05/18
153 Squidding
Kaiator
2,797,600 03:06 06/23/18
154 Ryan
Velika
2,791,279 02:51 09/25/18
155 Damiano
Mount Tyrannas
2,776,604 03:24 05/19/18
156 Salt.Waffle
Velika
2,760,450 02:52 06/28/18
157 Neros
Mount Tyrannas
2,746,850 02:27 05/19/18
158 Ekira
Tempest Reach
2,730,322 03:34 01/17/18
159 Cheelie
Velika
2,719,778 02:36 05/20/18
160 Rapopo
Kaiator
2,702,013 02:55 03/08/18
161 Seller
Tempest Reach
2,694,913 04:00 01/24/18
162 S.Holic
Mount Tyrannas
2,691,476 02:35 05/19/18
163 Realest
Velika
2,688,168 03:12 05/19/18
164 Little.Dan
Ascension Valley
2,678,202 02:28 05/18/18
165 Maninwhite
Kaiator
2,653,629 02:24 09/23/18
166 Sylwia
Velika
2,653,464 02:54 06/03/18
167 Hivelock
Velika
2,649,773 02:52 05/02/18
168 Sea
Fey Forest
2,647,311 01:55 08/04/18
169 Nizhu
Mount Tyrannas
2,645,378 03:16 08/03/18
170 Ellyphant
Velika
2,641,661 02:38 12/01/18
171 Vyxe
Kaiator
2,629,156 02:30 12/06/18
172 Reduce
Mount Tyrannas
2,622,573 03:31 11/26/17
173 Iegs
Kaiator
2,618,919 02:46 08/29/18
174 Camisado
Kaiator
2,600,340 03:57 08/02/18
175 Calyia
Kaiator
2,600,098 02:55 03/08/18
176 Yui
Velika
2,599,394 04:21 11/23/17
177 Irmtraud
Tempest Reach
2,590,807 03:11 06/05/18
178 Skytales
Velika
2,587,396 02:36 12/05/18
179 Sendhak
Kaiator
2,584,082 03:09 09/23/18
180 Amaio
Ascension Valley
2,582,823 02:34 05/12/18
181 Natlen
Celestial Hills
2,571,312 03:11 08/25/18
182 Maiev.Swift
Velika
2,545,440 02:47 11/24/18
183 Clocked
Kaiator
2,541,923 03:46 04/13/18
184 Gwyndelyn
Tempest Reach
2,540,124 02:42 08/26/18
185 Epheron.White
Tempest Reach
2,536,839 02:44 04/25/18
186 Zyreef
Tempest Reach
2,522,039 02:53 08/26/18
187 Melancholic.Morning
Velika
2,519,795 02:33 12/03/18
188 Sparks
Mount Tyrannas
2,512,377 03:15 11/18/17
189 Shakeem
Velika
2,509,528 03:18 11/30/18
190 Noaaam
Velika
2,504,260 02:56 07/12/18
191 Auriel.Angel
Kaiator
2,498,997 01:39 11/16/18
192 Phoenixente
Kaiator
2,488,740 03:51 04/22/18
193 Psyched
Kaiator
2,487,480 03:08 11/29/17
194 Enju
Fey Forest
2,487,345 02:49 08/01/18
195 Erechon
Kaiator
2,482,024 02:22 11/02/18
196 Tristitia.Iactus
Fey Forest
2,481,500 03:53 07/30/18
197 Kee.Wee
Kaiator
2,481,080 02:52 10/30/17
198 Pastilan
Fey Forest
2,472,983 03:59 06/20/18
199 Hopes
Velika
2,469,755 03:18 07/12/18
200 Coco.Martin
Tempest Reach
2,467,956 03:03 04/26/18
201 Karanoshi
Velika
2,457,241 02:56 11/26/18
202 The.Mighty.Quinn
Ascension Valley
2,452,471 03:32 05/09/18
203 John.Soo.Long
Kaiator
2,446,440 03:09 09/23/18
204 Archer.Aryd
Velika
2,421,924 03:04 09/24/18
205 Shizuka.Amane
Tempest Reach
2,418,710 03:26 06/15/18
206 Dr.Gozmon
Velika
2,417,924 03:38 09/25/18
207 Ninetailfoxcoatfur
Kaiator
2,416,937 03:21 11/11/17
208 Fallen.Devil
Mount Tyrannas
2,412,618 04:03 08/14/18
209 Fallen.Devil
Kaiator
2,409,313 03:09 09/23/18
210 I.Bouh.I
Velika
2,403,002 02:19 05/03/18
211 Archerpot
Tempest Reach
2,401,951 04:07 06/24/18
212 Pet.Meme
Kaiator
2,400,955 03:31 04/15/18
213 Rubin
Velika
2,400,736 04:18 10/21/18
214 Tiger
Velika
2,399,556 03:39 10/22/17
215 Ploopyfields
Kaiator
2,390,388 02:54 10/31/17
216 Divine.Zenn
Kaiator
2,381,838 02:50 12/09/18
217 Dirty.Uncle
Tempest Reach
2,380,448 02:51 04/26/18
218 Tecna
Velika
2,376,857 03:26 11/23/17
219 Wtm.Social.Security
Kaiator
2,372,576 04:21 12/10/18
220 Yangtze
Kaiator
2,357,255 04:01 05/18/18
221 Phd.In.Science
Velika
2,346,591 03:33 11/27/18
222 Huv
Tempest Reach
2,345,845 04:09 01/15/18
223 Zyreef
Velika
2,341,739 02:47 09/22/18
224 Fleck
Velika
2,340,089 03:24 10/16/18
225 Chrono.Arya
Velika
2,337,583 03:23 09/26/18
226 Islae
Velika
2,335,942 02:31 11/28/18
227 Anri
Velika
2,316,937 02:37 11/11/18
228 Custardcake
Velika
2,316,424 04:38 03/02/18
229 Heeeadshot
Kaiator
2,307,274 03:36 07/15/18
230 Snowy.Dream
Tempest Reach
2,304,688 05:14 02/24/18
231 Xin
Velika
2,303,012 02:58 11/04/18
232 Sheva.Schiffer
Kaiator
2,299,853 02:34 10/29/18
233 Allisoon
Tempest Reach
2,299,623 02:56 07/25/18
234 Queen.Ewots
Tempest Reach
2,297,182 03:46 12/17/17
235 Sanah
Velika
2,292,312 04:04 11/11/17
236 Archercat
Mount Tyrannas
2,287,278 03:08 05/26/18
237 Grynth.Windrunner
Velika
2,286,642 03:26 11/20/18
238 Akel
Mount Tyrannas
2,281,527 03:26 11/23/17
239 Cherished
Velika
2,279,736 04:09 11/02/17
240 Tokets
Kaiator
2,274,838 03:42 06/21/18
241 Yinx
Velika
2,274,285 02:43 12/03/18
242 Brickster
Velika
2,263,439 03:11 11/29/18
243 Musaranho
Mount Tyrannas
2,255,761 04:16 06/29/18
244 Alexarea
Kaiator
2,245,934 03:25 05/13/18
245 X.Hypertension.X
Celestial Hills
2,244,955 04:03 04/23/18
246 Skytales
Tempest Reach
2,240,340 02:04 09/16/18
247 Celeste
Kaiator
2,238,283 02:44 10/02/18
248 Megwa
Tempest Reach
2,232,519 02:29 05/19/18
249 Icefuse
Velika
2,230,882 05:24 04/18/18
250 Ass
Velika
2,228,646 05:28 01/12/18
251 Kureko
Velika
2,218,672 04:18 11/27/17
252 Raigetsu
Kaiator
2,217,343 03:53 11/29/18
253 Bao
Kaiator
2,216,872 04:08 02/17/18
254 Shadow.Youyi
Mount Tyrannas
2,214,411 03:23 11/23/17
255 Ninjache
Velika
2,214,208 03:39 07/13/18
256 Ailu
Tempest Reach
2,210,348 04:30 08/17/18
257 Evil.Ayra
Tempest Reach
2,194,286 03:14 09/11/18
258 Whoops
Mount Tyrannas
2,192,850 04:45 02/23/18
259 Ravenn
Velika
2,181,944 04:19 11/25/18
260 Alewing
Celestial Hills
2,179,544 03:07 05/24/18
261 Ballynn
Celestial Hills
2,176,515 03:17 08/31/18
262 Kirkismyfavoriteboy
Kaiator
2,169,521 03:43 10/17/17
263 Hyuren
Celestial Hills
2,167,582 03:32 08/18/18
264 G.Shot
Celestial Hills
2,166,853 04:49 08/25/18
265 Mip
Tempest Reach
2,163,638 02:42 08/26/18
266 Magnumx
Kaiator
2,158,981 03:59 06/20/18
267 Raspita
Tempest Reach
2,156,439 04:04 11/09/17
268 Boosted.Egirl
Tempest Reach
2,148,249 04:23 02/14/18
269 Qrrow
Ascension Valley
2,144,577 02:57 05/13/18
270 Senjogahara.San
Tempest Reach
2,133,381 02:15 05/18/18
271 Chocologicalx
Celestial Hills
2,124,789 03:25 06/21/18
272 Korsa
Velika
2,123,877 02:34 12/01/18
273 Csen
Kaiator
2,122,978 03:12 09/14/18
274 Lachelith
Kaiator
2,120,956 03:41 02/18/18
275 Nozaki
Mount Tyrannas
2,114,302 03:04 05/07/18
276 Naila.Vox
Velika
2,112,933 02:37 09/18/18
277 Xirik
Tempest Reach
2,107,577 03:49 12/06/17
278 Slimshot
Mount Tyrannas
2,097,014 04:32 01/07/18
279 Rabbert
Tempest Reach
2,081,596 03:18 09/09/18
280 Coterie
Velika
2,076,049 03:32 12/08/18
281 Desterrao
Tempest Reach
2,075,046 03:51 04/29/18
282 Jobitron
Kaiator
2,073,609 04:40 11/21/17
283 Vanillakek
Tempest Reach
2,061,789 04:17 02/23/18
284 Adamine
Kaiator
2,060,760 06:33 10/29/18
285 Mila.The.Lionheart
Ascension Valley
2,060,591 04:23 01/19/18
286 Myra.Nyx
Velika
2,054,890 03:00 10/27/18
287 Lekai.Mabilis
Tempest Reach
2,050,270 03:18 09/09/18
288 Dioniso
Velika
2,049,696 03:50 08/14/18
289 Bizkit
Fey Forest
2,041,804 02:57 06/07/18
290 Conformist
Fey Forest
2,037,742 02:35 05/19/18
291 Merilla
Celestial Hills
2,035,953 04:06 08/26/18
292 Confess
Tempest Reach
2,033,683 04:47 10/18/17
293 Sample.Text
Velika
2,033,444 04:54 11/13/17
294 L.Cky
Mount Tyrannas
2,032,573 03:50 02/17/18
295 One.Above.All
Fey Forest
2,032,518 04:05 11/21/17
296 Archer.Seventy.Six
Fey Forest
2,027,534 03:40 04/30/18
297 Lipht
Velika
2,019,611 04:06 12/08/18
298 Ph.D.Goldfish
Velika
2,018,980 04:03 11/18/17
299 River
Celestial Hills
2,012,248 04:40 03/10/18
300 Lluke
Mount Tyrannas
2,010,023 03:38 11/07/17

Double Heal

Rank Player DPS Duration Date
1 Pavina
Kaiator
4,990,742 02:20 11/02/18
2 Liliana
Kaiator
4,338,183 02:26 11/29/18
3 Kiss.Shott
Mount Tyrannas
3,638,910 02:41 05/10/18
4 Hanekawaaa
Mount Tyrannas
3,423,229 02:32 05/25/18
5 Kuthalia
Velika
3,318,583 03:01 05/15/18
6 Frat
Mount Tyrannas
3,149,905 04:13 05/20/18
7 Sheepuu
Velika
2,924,208 04:54 09/23/18
8 Total.Rage
Kaiator
2,857,158 04:04 05/10/18
9 Azn.Soul
Tempest Reach
2,649,082 02:58 06/30/18
10 Raspita
Tempest Reach
2,500,466 03:14 04/18/18
11 Fleckles
Velika
2,489,556 04:46 09/11/18
12 Yukimori
Velika
2,483,234 03:50 04/23/18
13 The.Mighty.Quinn
Ascension Valley
2,436,598 04:30 07/11/18
14 Ms.Cara
Ascension Valley
2,371,090 03:16 06/01/18
15 Captain.Waffuru
Celestial Hills
2,171,254 04:59 07/03/18
16 Soulution
Velika
2,153,644 04:59 07/03/18
17 Sample.Text
Velika
2,076,497 05:51 10/17/17
18 Tretert.T
Velika
2,043,915 07:28 03/25/18
19 Uyusa
Velika
1,919,199 04:33 07/14/18
20 Kee.Wee
Kaiator
1,903,761 06:11 01/12/18
21 Hopes
Velika
1,887,395 04:58 06/06/18
22 Iziban
Tempest Reach
1,723,354 05:16 09/03/18
23 Insanekoala
Velika
1,645,450 08:25 11/23/17
24 Shirakiin.Richiyo
Tempest Reach
1,644,920 06:50 01/18/18
25 Psyched
Kaiator
1,568,881 08:13 10/12/17
26 Ass
Velika
1,535,199 06:13 12/03/17
27 Wakakai
Velika
1,534,024 08:26 10/15/17
28 Cookieees
Velika
1,492,452 08:10 12/13/17
29 Snow.Phoenix
Velika
1,465,700 09:16 10/13/17
30 I.Hack.Too
Kaiator
1,428,469 09:55 10/19/17
31 Ph.D.Goldfish
Velika
1,425,222 09:20 10/26/17
32 Conformist
Fey Forest
1,403,170 03:58 05/18/18
33 Joao
Kaiator
1,369,247 09:22 01/31/18
34 Faellyna
Celestial Hills
1,363,368 05:45 05/29/18
35 Squidding
Kaiator
1,267,830 11:11 11/18/17
36 Ballynn
Celestial Hills
1,192,480 07:28 03/25/18
37 Minjun
Velika
1,165,400 08:16 10/20/17
38 Asilia
Celestial Hills
1,147,348 09:04 05/18/18
39 Cyber.Akuma
Ascension Valley
1,089,854 10:51 10/15/17
40 Saxs
Fey Forest
1,088,233 11:29 10/27/17
41 Skal.Falcon
Tempest Reach
1,029,891 10:36 10/31/17
42 Verleau
Velika
961,496 12:02 11/05/17
43 Yadina
Tempest Reach
948,677 09:09 11/25/17
44 Yasuki
Celestial Hills
909,341 09:16 10/13/17
45 Mila.De.Casto
Ascension Valley
886,569 12:46 11/04/17
46 Poorly
Kaiator
859,646 11:52 10/14/17
47 Tiffany.Oharu
Tempest Reach
815,798 12:09 10/24/17
48 Vocaloidish
Tempest Reach
792,166 12:09 10/24/17
49 Moac
Ascension Valley
782,672 10:15 01/03/18
50 Trgrass
Ascension Valley
763,573 11:02 11/04/17
51 Deepdown
Fey Forest
641,126 07:58 02/13/18
52 Modoki
Tempest Reach
191,354 10:10 03/26/18

Class Rankings are updated hourly.