Reaper Rankings

Nightmare Hexapleon – RK-9 Kennel (Hard)

Solo Heal

Rank Player DPS Duration Date
1 Fox
Kaiator
4,011,750 04:01 09/25/18
2 Nox
Mount Tyrannas
3,939,275 03:50 05/04/18
3 Elin.Without.Me
Kaiator
3,894,879 03:36 05/06/18
4 Djeane
Velika
3,843,780 04:05 05/05/18
5 Krim.Strike
Kaiator
3,534,429 04:19 05/04/18
6 Faith.Full
Velika
3,483,654 03:55 04/21/18
7 Kylexd
Tempest Reach
3,400,794 04:16 04/27/18
8 Runflour
Kaiator
3,308,580 05:15 09/13/18
9 Zepphyra
Kaiator
3,299,465 03:55 05/05/18
10 Anabelle
Kaiator
3,279,141 03:58 04/20/18
11 Crystalove
Tempest Reach
3,256,576 05:05 04/29/18
12 Top
Tempest Reach
3,234,072 04:50 06/05/18
13 Wingma
Mount Tyrannas
3,225,838 03:57 04/29/18
14 Wingma
Kaiator
3,186,646 03:18 09/23/18
15 Rake
Kaiator
3,157,360 04:03 04/30/18
16 Maxn
Kaiator
3,150,089 05:15 04/18/18
17 Mazzatello
Kaiator
3,141,126 05:01 08/19/18
18 Nymir
Kaiator
3,119,879 03:54 05/31/18
19 Kanon
Ascension Valley
3,041,238 05:17 05/26/18
20 Iil.Ram
Fey Forest
3,036,312 05:56 09/11/18
21 Whipsaw
Kaiator
3,028,335 04:54 04/27/18
22 Morse
Fey Forest
3,009,861 05:15 05/18/18
23 Charizard
Velika
3,007,386 04:43 09/16/18
24 Poetry
Mount Tyrannas
2,983,444 05:04 05/04/18
25 Kanon
Velika
2,837,480 05:09 09/19/18
26 Immolate
Tempest Reach
2,836,526 04:01 05/10/18
27 O.Shinobu
Velika
2,815,507 05:10 05/20/18
28 Glicky
Velika
2,807,206 03:35 09/24/18
29 Frosty.Raiin
Velika
2,801,569 04:58 05/04/18
30 Millia
Mount Tyrannas
2,747,182 05:21 01/05/18
31 Foxbun
Kaiator
2,743,684 06:12 12/15/17
32 Waju
Velika
2,709,153 06:06 03/31/18
33 Terys
Kaiator
2,685,452 05:55 12/27/17
34 Mccree
Mount Tyrannas
2,659,946 05:49 01/08/18
35 Devil
Mount Tyrannas
2,611,735 03:55 05/08/18
36 Faith.Full
Mount Tyrannas
2,582,179 06:06 01/12/18
37 Raheem
Mount Tyrannas
2,578,655 05:40 07/06/18
38 Wolfish
Velika
2,577,874 05:29 05/09/18
39 Seraziel
Kaiator
2,567,909 05:29 05/08/18
40 Percysz
Kaiator
2,564,001 04:35 09/12/18
41 A.Mature.Name
Velika
2,520,395 06:21 12/06/17
42 Nightform
Tempest Reach
2,516,911 04:48 05/19/18
43 Wisp.Of.Elinu
Tempest Reach
2,476,018 06:06 04/20/18
44 Cocudon
Tempest Reach
2,446,948 06:18 01/25/18
45 Mina
Velika
2,439,823 03:22 09/28/18
46 Mingstrike
Velika
2,398,653 06:17 09/25/18
47 Raheem
Kaiator
2,395,009 05:48 09/19/18
48 Itc
Velika
2,367,217 05:19 05/03/18
49 Scary.S
Velika
2,357,214 05:56 05/04/18
50 Kinky.Penguins
Kaiator
2,329,658 05:52 04/26/18
51 Dae.Nightmare
Velika
2,327,978 05:12 09/16/18
52 Drifty
Mount Tyrannas
2,320,504 07:25 07/10/18
53 Missa.Myxxx
Mount Tyrannas
2,297,050 06:10 06/02/18
54 Crystalove.Beanoala
Tempest Reach
2,294,597 06:21 12/13/17
55 Extase.Sheele
Celestial Hills
2,280,812 05:46 04/22/18
56 Hakushi
Fey Forest
2,268,603 05:29 04/29/18
57 Lulu
Velika
2,266,025 06:00 09/26/18
58 Din
Kaiator
2,248,306 05:00 04/19/18
59 Haru
Tempest Reach
2,236,844 06:22 12/14/17
60 Sup
Tempest Reach
2,234,061 05:58 05/08/18
61 Akali
Kaiator
2,192,051 04:55 09/23/18
62 Choa
Velika
2,187,045 05:41 05/20/18
63 Bom.Chan
Kaiator
2,175,514 07:49 02/23/18
64 Storry
Kaiator
2,169,994 06:35 03/27/18
65 Sunderinq
Kaiator
2,152,261 06:01 05/05/18
66 Scathacha
Tempest Reach
2,123,762 07:20 01/16/18
67 Knoppers
Tempest Reach
2,119,705 04:41 05/22/18
68 Twintail
Kaiator
2,118,127 06:31 12/21/17
69 Frost.Bites
Kaiator
2,090,331 06:08 04/28/18
70 Kapler
Velika
2,072,068 07:47 07/02/18
71 Muzes
Tempest Reach
2,042,964 06:15 03/03/18
72 Nouri
Kaiator
2,026,445 05:44 06/03/18
73 Resentful
Fey Forest
2,024,665 06:05 04/23/18
74 Lastbreath
Kaiator
2,005,694 07:11 02/14/18
75 Millencolin
Mount Tyrannas
1,980,651 07:21 02/11/18
76 Ireapwhatyousow
Tempest Reach
1,958,851 05:47 04/19/18
77 Kaede
Kaiator
1,939,064 07:38 09/19/18
78 Eeyore
Kaiator
1,934,913 07:16 03/11/18
79 Jull
Tempest Reach
1,914,422 08:17 07/15/18
80 Friendly.Friend
Mount Tyrannas
1,910,703 07:27 12/14/17
81 Elnoir
Kaiator
1,909,547 04:12 04/20/18
82 Godjunpa
Mount Tyrannas
1,898,341 07:16 02/14/18
83 Costly
Velika
1,878,137 06:29 09/17/18
84 Janzi
Mount Tyrannas
1,875,347 07:23 12/10/17
85 Ero.Loli
Celestial Hills
1,866,378 05:41 04/28/18
86 Lemita
Fey Forest
1,847,688 06:06 05/07/18
87 Littledicky
Tempest Reach
1,826,189 05:21 05/11/18
88 Vaenny
Kaiator
1,782,511 08:12 12/08/17
89 America
Fey Forest
1,770,851 07:45 04/29/18
90 Kev
Velika
1,756,093 05:50 05/16/18
91 Meansu
Tempest Reach
1,751,336 08:39 03/04/18
92 Zapy
Fey Forest
1,750,897 05:28 05/12/18
93 P.H
Tempest Reach
1,750,883 08:46 12/11/17
94 Crucified
Kaiator
1,744,474 09:12 01/07/18
95 Kyle
Ascension Valley
1,737,076 07:45 01/09/18
96 Evrai
Velika
1,734,225 06:09 07/16/18
97 Soleana
Velika
1,703,452 06:11 05/04/18
98 Without
Velika
1,687,481 04:52 05/23/18
99 Onis
Mount Tyrannas
1,681,336 07:48 04/30/18
100 Kiyosuki
Kaiator
1,665,592 08:38 04/27/18
101 Turkeybaker
Kaiator
1,657,517 07:40 01/01/18
102 Jess
Mount Tyrannas
1,652,663 08:01 12/30/17
103 Souza.Aya
Kaiator
1,648,451 09:33 02/11/18
104 Kylewhomissescablexd
Tempest Reach
1,645,796 06:13 05/30/18
105 Monochrome
Tempest Reach
1,622,641 04:45 04/27/18
106 Royce
Velika
1,620,245 09:48 03/20/18
107 Oni.Rem
Fey Forest
1,614,997 06:12 05/03/18
108 Requiem
Kaiator
1,592,854 06:27 08/23/18
109 Iamtall
Kaiator
1,592,536 08:31 01/11/18
110 Amel.Beans
Velika
1,544,820 11:12 12/05/17
111 I.C.U
Fey Forest
1,477,415 09:02 02/28/18
112 Diablolica
Velika
1,474,575 07:40 06/25/18
113 Reaperfeh
Kaiator
1,381,336 09:19 02/18/18
114 Konbuseless
Mount Tyrannas
1,376,244 05:21 05/10/18
115 Kiuchi
Mount Tyrannas
1,354,232 11:25 03/03/18
116 Empty
Kaiator
1,338,339 08:46 01/24/18
117 K.O.S
Fey Forest
1,337,391 10:59 04/05/18
118 Miss.Touka
Velika
1,335,886 10:11 12/11/17
119 Ethlinn
Tempest Reach
1,313,953 09:06 05/09/18
120 Scriibbles
Mount Tyrannas
1,282,993 11:03 01/20/18
121 Maidoo
Velika
1,274,656 07:12 05/20/18
122 Trinnity.Blood
Mount Tyrannas
1,268,167 10:24 02/12/18
123 Itc
Mount Tyrannas
1,255,719 10:14 04/02/18
124 Karyin
Kaiator
1,247,584 09:19 05/05/18
125 Poofs
Fey Forest
1,215,583 10:42 01/08/18
126 Pyichu
Tempest Reach
1,206,925 07:45 08/27/18
127 Sourire
Mount Tyrannas
1,196,406 11:44 03/05/18
128 Whipsee
Tempest Reach
1,194,016 07:30 04/20/18
129 I.Zed
Kaiator
1,188,565 08:21 09/20/18
130 Ark.Seeker
Fey Forest
1,150,398 08:55 02/10/18
131 Zyklon.B
Kaiator
1,143,543 10:14 07/17/18
132 Seraph.Lucifina
Fey Forest
1,141,734 11:20 02/22/18
133 O.Otea
Tempest Reach
1,131,902 08:07 05/01/18
134 Butts
Velika
1,114,541 11:14 12/23/17
135 Trance
Kaiator
1,109,447 10:09 04/25/18
136 Mkari
Ascension Valley
1,015,984 11:37 04/28/18
137 Salumi
Kaiator
1,001,432 15:50 02/06/18
138 Listening
Tempest Reach
1,000,785 12:40 03/09/18
139 Lastram
Fey Forest
998,484 10:18 03/10/18
140 Faith.Fullllll
Mount Tyrannas
998,216 09:17 04/10/18
141 Kanash
Fey Forest
997,343 10:21 03/05/18
142 Mitamy
Velika
978,551 11:51 03/28/18
143 Maniac
Mount Tyrannas
973,879 06:22 05/27/18
144 Tiny.Incubus
Tempest Reach
965,451 10:33 12/16/17
145 Persheverance
Celestial Hills
957,940 11:16 02/27/18
146 Daddy
Tempest Reach
942,532 07:57 04/27/18
147 Migii
Mount Tyrannas
941,634 06:28 05/05/18
148 Coof
Mount Tyrannas
938,555 05:57 07/16/18
149 Duudu
Mount Tyrannas
920,182 07:24 05/28/18
150 Tweedledum
Velika
918,501 10:08 02/12/18
151 Blood.Kaleid
Celestial Hills
887,523 14:54 02/10/18
152 Iewdd
Fey Forest
882,338 11:36 02/07/18
153 Geeneral
Velika
880,655 13:22 12/07/17
154 Destai
Fey Forest
876,883 08:47 04/22/18
155 Kasi
Mount Tyrannas
868,037 14:17 12/13/17
156 Kira.Kitsune
Tempest Reach
866,651 07:20 05/13/18
157 So.Kawaii.Desu
Kaiator
856,080 14:24 01/22/18
158 Allie
Celestial Hills
847,978 10:53 12/08/17
159 Fluffy.Bunni
Kaiator
838,825 17:51 02/03/18
160 Clea.Levane
Ascension Valley
834,536 09:48 07/05/18
161 Spica
Mount Tyrannas
796,933 12:27 01/10/18
162 Jchan
Tempest Reach
773,608 14:03 11/30/17
163 Falsly
Kaiator
771,446 10:20 02/25/18
164 Soonny
Mount Tyrannas
766,030 18:06 02/19/18
165 Kateehh
Ascension Valley
762,635 10:24 05/20/18
166 Turtlenecksweater
Velika
733,949 17:05 12/03/17
167 Shirokagune
Fey Forest
727,222 08:28 05/03/18
168 Niffie
Mount Tyrannas
719,720 09:26 05/17/18
169 Spectre.Assassin
Fey Forest
719,428 11:13 02/25/18
170 Surimii
Tempest Reach
707,348 11:34 01/08/18
171 Tequila
Fey Forest
695,294 16:07 01/11/18
172 Wool.Ball
Mount Tyrannas
695,277 13:25 03/18/18
173 Unforeseen
Fey Forest
691,874 08:47 05/06/18
174 Irreplaceable
Fey Forest
689,661 18:31 01/11/18
175 Merula
Velika
687,299 10:52 05/24/18
176 Anime.Loli
Velika
679,144 06:02 09/16/18
177 Neli
Celestial Hills
674,496 10:06 05/19/18
178 Shirokagune
Tempest Reach
669,580 06:53 05/20/18
179 Kiara.Dark
Fey Forest
666,083 12:05 01/29/18
180 Reaperlicious
Fey Forest
644,296 17:47 05/22/18
181 Pikalina
Velika
643,300 07:39 10/07/18
182 Rumi
Kaiator
643,206 07:10 09/22/18
183 Airy
Ascension Valley
635,393 19:36 03/14/18
184 Paparazi
Fey Forest
634,652 11:25 03/02/18
185 Simba
Mount Tyrannas
587,393 03:50 07/08/18
186 Hide
Mount Tyrannas
584,304 12:48 01/09/18
187 Sherya
Velika
557,276 07:09 09/23/18
188 Another.Swimmy
Kaiator
526,581 10:42 10/05/18
189 Lewinglul
Mount Tyrannas
489,908 09:51 02/12/18
190 Janella
Celestial Hills
479,927 15:16 12/02/17
191 Annoula.Sweet
Ascension Valley
469,730 21:05 07/06/18
192 Nai.Alice
Ascension Valley
337,168 09:23 08/23/18
193 Missa.Myxxx
Kaiator
180,018 09:44 09/27/18

Double Heal

Rank Player DPS Duration Date
1 Elin.Without.Me
Kaiator
3,879,530 05:04 04/27/18
2 Krim.Strike
Kaiator
3,474,694 05:47 04/22/18
3 Raheem
Mount Tyrannas
3,371,137 05:48 08/20/18
4 Nox
Mount Tyrannas
3,256,353 07:05 04/30/18
5 Morse
Fey Forest
3,158,293 05:41 05/07/18
6 Zepphyra
Kaiator
3,086,488 05:29 05/06/18
7 Charizard
Velika
3,041,581 06:09 03/12/18
8 Top
Tempest Reach
3,009,961 06:12 04/17/18
9 Iil.Ram
Fey Forest
2,937,937 06:25 05/07/18
10 O.Shinobu
Velika
2,672,183 07:29 04/20/18
11 Frosty.Raiin
Velika
2,668,204 05:58 04/29/18
12 Wisp.Of.Elinu
Tempest Reach
2,603,201 08:33 04/15/18
13 Hakushi
Fey Forest
2,513,570 07:42 05/29/18
14 Faith.Full
Velika
2,291,511 08:17 03/11/18
15 Din
Kaiator
2,217,981 07:48 05/30/18
16 Bom.Chan
Kaiator
2,210,658 08:39 03/06/18
17 Devil
Mount Tyrannas
2,175,704 07:41 05/02/18
18 Sunderinq
Kaiator
2,140,802 06:34 05/22/18
19 Knoppers
Tempest Reach
2,133,765 06:17 05/20/18
20 Nymir
Kaiator
2,021,191 09:21 04/13/18
21 Missa.Myxxx
Mount Tyrannas
1,737,906 10:34 04/23/18
22 Ireapwhatyousow
Tempest Reach
1,702,217 08:29 04/21/18
23 Scathacha
Tempest Reach
1,410,222 15:23 12/28/17
24 Royce
Velika
1,301,583 13:43 02/20/18
25 Kanon
Ascension Valley
1,178,238 12:44 03/01/18
26 Janzi
Mount Tyrannas
1,149,153 19:50 12/06/17
27 Costly
Velika
1,071,333 13:34 03/10/18
28 Yalaan
Tempest Reach
1,051,068 10:04 07/06/18
29 Anime.Loli
Velika
1,040,101 09:50 05/02/18
30 K.O.S
Fey Forest
952,356 15:03 03/21/18
31 Persheverance
Celestial Hills
792,886 18:43 02/19/18
32 O.Otea
Tempest Reach
706,943 12:49 04/22/18

Class Rankings are updated hourly.