Valkyrie Rankings

Birchback – Thaumetal Refinery

Solo Heal

Rank Player DPS Duration Date
1 Noise
Kaiator
16,525,724 00:17 11/13/18
2 Dances.With.Tacos
Velika
16,105,994 00:28 12/14/18
3 Jusanya
Velika
16,058,998 00:28 11/23/18
4 Sssnowman
Velika
15,360,429 00:42 12/15/18
5 Lilium.Alure
Velika
14,395,994 00:32 12/01/18
6 Senbaka
Kaiator
13,807,072 00:20 11/18/18
7 Mattxd
Kaiator
13,292,867 00:54 10/18/18
8 Unawakened
Velika
12,733,972 00:27 04/17/18
9 Fly
Velika
11,625,140 00:29 12/09/18
10 Knockdown
Velika
11,622,723 00:28 08/22/18
11 A.Shy.Loli
Kaiator
11,326,515 00:36 05/18/18
12 Malice
Velika
11,280,463 00:32 09/27/18
13 Cynthia
Kaiator
11,124,752 00:22 08/14/18
14 Kirabe
Celestial Hills
10,911,133 00:38 05/03/18
15 Virgo
Kaiator
10,689,214 00:25 11/24/18
16 Vynta
Kaiator
10,408,235 00:42 12/06/18
17 Senbaka
Velika
10,109,267 00:41 04/21/18
18 Inugami.San
Tempest Reach
9,887,816 00:35 05/30/18
19 Mammals
Tempest Reach
9,880,285 00:39 08/26/18
20 Reload
Velika
9,801,292 00:55 10/24/18
21 Lonelyboner
Kaiator
9,492,550 00:40 05/20/18
22 Onsen
Mount Tyrannas
9,441,323 00:32 05/19/18
23 Banflour
Kaiator
9,273,744 00:50 08/29/18
24 Smh
Velika
9,103,658 00:47 05/18/18
25 Hakkyz
Mount Tyrannas
9,031,933 00:22 09/16/18
26 Ajira
Kaiator
8,956,675 01:39 11/20/18
27 Miagawa
Kaiator
8,875,849 00:43 05/18/18
28 Alliestrasza
Kaiator
8,741,312 00:34 05/07/18
29 Valkerain
Kaiator
8,633,088 00:36 11/28/18
30 Janneth
Velika
8,604,227 01:04 11/12/18
31 Insurrection
Kaiator
8,602,151 01:23 11/16/18
32 Suika
Velika
8,575,335 00:55 11/05/18
33 Cerlial
Tempest Reach
8,545,607 00:35 07/03/18
34 Yuitsune
Velika
8,542,207 01:07 11/18/18
35 Tamdly
Velika
8,471,505 01:25 12/16/18
36 Weekends
Velika
8,390,473 01:26 12/14/18
37 Tsukioni
Tempest Reach
8,357,573 00:54 04/20/18
38 Moonlight.Akame
Kaiator
8,309,626 00:51 06/06/18
39 Asassin.Lucy
Velika
7,911,717 00:59 10/18/18
40 Vashta
Kaiator
7,901,334 00:53 09/18/18
41 Rockiezzz
Velika
7,752,121 01:59 11/08/18
42 Juupita
Tempest Reach
7,737,493 00:46 07/20/18
43 Pan.Duhhh
Kaiator
7,686,426 00:44 09/25/18
44 Fawku
Kaiator
7,600,107 01:06 06/02/18
45 Neraneve
Velika
7,564,261 01:24 06/22/18
46 Vanillasky
Kaiator
7,534,309 00:45 12/12/18
47 Eira.Thyra.Bodil
Kaiator
7,462,639 00:36 09/20/18
48 Fate.Weaver
Kaiator
7,459,529 01:16 12/16/18
49 Stagispear
Tempest Reach
7,458,857 00:55 06/05/18
50 Amaterasuwu
Tempest Reach
7,434,482 01:26 04/24/18
51 Formalv
Velika
7,425,215 00:51 05/18/18
52 Jess
Velika
7,396,409 00:59 05/09/18
53 Wunderwiess
Mount Tyrannas
7,327,102 00:39 08/18/18
54 Strigui.Nada
Velika
7,310,131 00:52 11/09/18
55 Fearr
Tempest Reach
7,271,457 00:52 09/11/18
56 Tressance
Fey Forest
7,261,494 00:54 07/21/18
57 Creamslash
Kaiator
7,249,662 00:49 06/20/18
58 Rpm
Fey Forest
7,236,315 00:48 07/29/18
59 Errekaninehardkek
Tempest Reach
7,141,646 00:57 05/29/18
60 A.Shy.Loli
Velika
7,140,054 01:14 08/09/18
61 Lunarz
Mount Tyrannas
7,132,693 00:57 07/16/18
62 Xiocite
Velika
7,095,166 00:53 05/11/18
63 Oneofmydadsisgay
Kaiator
7,088,544 01:02 05/20/18
64 Mesmeric
Tempest Reach
7,074,721 00:51 08/19/18
65 Hyssa
Fey Forest
7,048,825 01:06 04/23/18
66 Behemoths.Valkyrie
Velika
7,024,385 01:15 12/14/18
67 Calcium
Tempest Reach
7,016,381 00:45 08/14/18
68 Seaside
Kaiator
6,985,019 00:56 05/20/18
69 Stanleiii
Velika
6,975,529 01:04 12/08/18
70 Canceria
Velika
6,948,643 01:04 04/20/18
71 Roseary
Kaiator
6,945,740 01:29 07/29/18
72 Wi.Zhao
Velika
6,914,319 00:52 07/05/18
73 High.Vibration
Velika
6,855,492 00:58 04/30/18
74 Leona.Valhalla
Mount Tyrannas
6,817,088 00:45 05/26/18
75 Tressencia
Tempest Reach
6,774,600 00:57 09/15/18
76 Hanzaky
Tempest Reach
6,764,593 01:11 05/19/18
77 Valcarry
Mount Tyrannas
6,745,678 01:17 11/25/17
78 Insurrection
Fey Forest
6,735,586 01:20 04/26/18
79 Halou
Kaiator
6,722,743 01:48 09/04/18
80 Eskimoon
Velika
6,687,923 01:50 12/15/18
81 Mattxd
Velika
6,670,250 02:11 08/25/18
82 Keihaku
Velika
6,661,394 01:03 11/28/17
83 Teresa
Mount Tyrannas
6,659,500 00:42 05/19/18
84 Kimjhwan
Kaiator
6,658,773 01:29 03/12/18
85 Whiiz
Velika
6,631,415 01:28 11/27/18
86 Sou.Chef
Tempest Reach
6,600,276 00:37 05/20/18
87 Bumflour
Kaiator
6,582,346 01:37 08/26/18
88 Svir
Velika
6,567,336 00:53 07/24/18
89 Spear.My.Ass
Mount Tyrannas
6,557,868 00:55 08/08/18
90 Raik.Valk
Kaiator
6,551,741 01:24 11/15/18
91 Luminifera
Tempest Reach
6,533,361 00:41 07/23/18
92 Yash
Mount Tyrannas
6,526,627 00:36 09/14/18
93 Anzari
Kaiator
6,522,016 00:30 05/21/18
94 Ashvel
Fey Forest
6,519,647 01:01 08/05/18
95 Persephatta
Tempest Reach
6,490,200 00:56 07/27/18
96 Carryxd
Mount Tyrannas
6,458,227 01:12 07/26/18
97 Yuitsune
Tempest Reach
6,445,303 01:21 07/25/18
98 Alexia.Ashfor
Kaiator
6,441,953 00:58 12/14/18
99 Blade.Siphon
Tempest Reach
6,426,382 01:06 04/20/18
100 Shiro.Neko.Xd
Velika
6,406,928 01:30 05/19/18
101 Tressace
Tempest Reach
6,397,920 00:51 09/15/18
102 Icy.Demon
Velika
6,388,800 00:54 11/13/18
103 Mischief.Maker
Tempest Reach
6,384,441 00:55 05/03/18
104 Yorshka.Lolz
Tempest Reach
6,376,130 01:25 05/10/18
105 Rick.And.Morty
Tempest Reach
6,343,663 01:05 04/23/18
106 Jusanya
Celestial Hills
6,325,545 00:38 05/04/18
107 Bloody.Knight
Ascension Valley
6,323,301 01:08 05/20/18
108 Thaerys
Velika
6,281,006 01:30 10/23/18
109 Deoxyribonucleicacid
Kaiator
6,253,464 01:20 08/06/18
110 Kiara.Dark
Kaiator
6,195,934 00:59 05/19/18
111 Castonic
Kaiator
6,173,541 02:35 11/10/18
112 Thaerys
Celestial Hills
6,164,337 01:32 02/20/18
113 Loeyeh.Moeyeh
Mount Tyrannas
6,163,413 01:12 01/12/18
114 Recheck
Velika
6,127,919 01:19 01/13/18
115 Carpe.Slash
Velika
6,104,874 00:58 10/21/18
116 Solar.Luminare
Tempest Reach
6,104,549 01:17 07/08/18
117 Magatsu.Mopho
Velika
6,049,513 01:03 12/09/18
118 Dunkerque
Fey Forest
6,038,595 00:57 07/21/18
119 Brooketh
Velika
6,011,370 00:47 11/09/18
120 Sakino
Kaiator
6,011,327 01:04 06/03/18
121 Eve.Lynx
Velika
6,003,944 01:04 04/23/18
122 Janneth
Ascension Valley
5,997,655 01:24 09/06/18
123 Dayyon
Mount Tyrannas
5,996,942 01:05 05/19/18
124 Tall
Velika
5,993,910 01:28 04/13/18
125 Mikazuuki
Tempest Reach
5,975,445 01:27 08/24/18
126 Gwenvyr
Fey Forest
5,966,252 00:58 05/20/18
127 Sen.Tsuki
Mount Tyrannas
5,964,864 01:22 11/10/17
128 Hanekawa
Velika
5,962,787 01:32 09/19/18
129 Rhusda
Tempest Reach
5,961,085 01:04 05/19/18
130 Kihare
Velika
5,944,000 01:32 03/19/18
131 Cheetahgirl
Mount Tyrannas
5,936,627 01:22 04/22/18
132 Solomoona
Velika
5,933,809 01:40 12/01/18
133 Aditive
Velika
5,925,292 01:00 05/18/18
134 Arashious
Fey Forest
5,921,378 01:21 04/20/18
135 Hrurja
Kaiator
5,906,885 01:14 11/17/18
136 Hurricane
Kaiator
5,904,609 01:10 11/18/17
137 Leiandros
Velika
5,895,048 01:46 09/11/18
138 Quintilis
Velika
5,894,144 01:05 04/30/18
139 Halite
Kaiator
5,867,334 01:33 01/16/18
140 Phosphophyllite
Mount Tyrannas
5,854,781 01:11 07/06/18
141 Bijudama
Tempest Reach
5,839,129 01:19 11/10/17
142 Yapu
Fey Forest
5,829,996 01:28 07/22/18
143 Stefanianew
Kaiator
5,828,908 01:05 05/19/18
144 Riley
Kaiator
5,808,401 01:27 09/24/18
145 Persephatta
Velika
5,795,785 01:28 11/14/18
146 Megunie
Velika
5,794,682 01:26 10/16/18
147 Suika
Celestial Hills
5,793,812 01:56 08/29/18
148 Lunarok
Tempest Reach
5,787,575 01:28 01/14/18
149 Ifenrir
Ascension Valley
5,772,116 01:16 09/10/18
150 Seratul
Fey Forest
5,765,293 00:51 04/30/18
151 Queen.Of.Dps
Tempest Reach
5,730,555 00:53 07/22/18
152 Aria.Wulfhound
Tempest Reach
5,729,525 00:31 09/11/18
153 Federico.R
Celestial Hills
5,723,770 01:16 04/30/18
154 Flanku
Velika
5,722,052 01:19 11/05/18
155 Musou
Velika
5,700,924 01:18 10/19/18
156 Sauvigni
Mount Tyrannas
5,668,067 00:55 05/19/18
157 Douknodawai
Velika
5,653,943 01:45 09/20/18
158 Scary.Stripper
Celestial Hills
5,643,492 01:26 09/04/18
159 Jac.Queliine
Kaiator
5,640,080 01:23 11/19/18
160 Finallyhome
Tempest Reach
5,635,932 01:49 04/10/18
161 Valgina
Tempest Reach
5,619,284 01:01 05/14/18
162 Yash
Kaiator
5,614,886 00:50 10/14/18
163 Zaralin
Ascension Valley
5,614,039 01:23 04/26/18
164 Memeotherapy
Mount Tyrannas
5,556,992 01:13 11/12/17
165 Class.Carried
Kaiator
5,556,851 01:38 12/26/17
166 Asakujaku
Celestial Hills
5,546,870 00:36 07/21/18
167 Euclaire
Fey Forest
5,537,848 01:21 07/09/18
168 Dpsdpsdpsdpsdps
Mount Tyrannas
5,531,031 01:26 10/16/17
169 Wet.Dreamz
Kaiator
5,519,098 01:19 06/29/18
170 Master
Mount Tyrannas
5,488,804 01:17 01/13/18
171 Desynccc
Mount Tyrannas
5,488,635 01:34 12/18/17
172 Nymelia
Tempest Reach
5,483,773 00:45 05/19/18
173 Slaay
Mount Tyrannas
5,469,567 01:50 04/19/18
174 Shiirochi
Tempest Reach
5,464,291 01:27 03/19/18
175 Duduzera
Mount Tyrannas
5,462,233 01:14 05/20/18
176 Niffle
Kaiator
5,458,141 01:32 02/21/18
177 Pen
Tempest Reach
5,419,116 01:27 08/30/18
178 Sungatsu
Kaiator
5,410,044 01:14 10/25/17
179 Aerophane
Tempest Reach
5,390,717 01:39 06/13/18
180 Rainbow.Kitty
Celestial Hills
5,384,292 00:52 08/08/18
181 High.Vibration
Tempest Reach
5,382,660 01:45 09/16/18
182 Himahhy
Kaiator
5,381,736 01:58 11/21/18
183 Whiiiiiii
Velika
5,381,488 00:58 10/28/18
184 Quilora
Kaiator
5,373,796 02:15 11/02/18
185 Inugami.San
Velika
5,369,532 01:52 10/24/18
186 Perfect.Assassin
Ascension Valley
5,345,325 01:05 05/18/18
187 Stir
Fey Forest
5,327,703 01:10 08/20/18
188 Hanekawa
Ascension Valley
5,312,454 01:10 09/15/18
189 Gucci.Coochie
Velika
5,307,986 01:32 09/19/18
190 Shiranui.X
Velika
5,306,878 01:29 09/01/18
191 Valcarion
Kaiator
5,306,563 02:24 08/07/18
192 Trumping
Velika
5,306,317 01:42 11/11/17
193 Orakana.Sin
Velika
5,297,966 01:24 11/14/18
194 Ioeoie
Velika
5,295,745 01:04 10/26/18
195 Reilene
Tempest Reach
5,289,994 00:59 09/09/18
196 Powwa
Velika
5,284,003 01:02 05/19/18
197 Avngr
Kaiator
5,281,907 00:56 10/12/18
198 Roehn
Kaiator
5,275,911 01:09 05/18/18
199 Superhero
Tempest Reach
5,270,812 01:19 01/18/18
200 Kannika
Fey Forest
5,253,859 01:00 08/07/18
201 Aoijt
Celestial Hills
5,250,870 01:56 06/26/18
202 H.M
Tempest Reach
5,246,983 01:31 01/14/18
203 Deutzaqio
Tempest Reach
5,230,367 01:17 05/03/18
204 Fergus.R.M
Velika
5,227,621 01:38 11/25/18
205 Lionaz
Tempest Reach
5,225,599 01:05 05/20/18
206 Frany
Kaiator
5,214,140 01:38 12/08/18
207 A.Kawaii.Loli
Mount Tyrannas
5,201,686 00:34 07/08/18
208 Koreanjesuss
Ascension Valley
5,200,371 01:28 09/12/18
209 Kallissa
Mount Tyrannas
5,178,792 00:58 09/07/18
210 Paula.Monica.Halim
Celestial Hills
5,175,792 00:32 09/03/18
211 Mahallat
Ascension Valley
5,167,432 00:57 07/22/18
212 Fryth
Mount Tyrannas
5,163,515 01:07 05/18/18
213 Holy.Quiver
Tempest Reach
5,155,449 01:47 04/21/18
214 Wherethefkismymarrow
Tempest Reach
5,145,517 01:21 11/05/17
215 Kaysadilla
Fey Forest
5,131,022 01:15 08/18/18
216 Tsukuyomi
Velika
5,123,211 01:21 11/18/17
217 Krulcifer.Sama
Mount Tyrannas
5,115,627 00:49 05/21/18
218 Syndras
Velika
5,081,224 01:26 05/18/18
219 Vltraviolet
Velika
5,074,580 01:22 05/25/18
220 Thorstolemyhammer
Velika
5,071,743 01:04 04/22/18
221 Mikuluna
Velika
5,070,030 01:17 10/13/18
222 Scary.Stripper
Tempest Reach
5,068,732 01:52 09/10/18
223 Ez.Class
Kaiator
5,049,577 01:30 01/17/18
224 Shinuwa
Mount Tyrannas
5,047,852 01:21 04/23/18
225 Alisa.Boss
Kaiator
5,027,076 01:38 12/29/17
226 Faneh
Mount Tyrannas
5,024,630 01:13 05/18/18
227 Audramyl
Velika
5,021,052 02:40 02/05/18
228 Jac.Queliine
Fey Forest
5,016,761 01:28 06/03/18
229 Sileraph
Tempest Reach
5,014,400 01:21 09/16/18
230 Wi.Zhao
Celestial Hills
5,007,815 02:03 03/12/18
231 Propium
Mount Tyrannas
4,993,210 01:10 05/19/18
232 Escapement
Kaiator
4,972,951 01:22 04/24/18
233 Sustained
Tempest Reach
4,920,317 01:45 04/22/18
234 Xecx
Tempest Reach
4,915,568 01:17 05/21/18
235 Murder
Kaiator
4,903,736 02:03 11/15/18
236 Lysk
Velika
4,902,681 00:53 11/01/18
237 Kallissa
Kaiator
4,888,203 02:00 09/26/18
238 Bogoshipda
Tempest Reach
4,880,519 01:41 01/14/18
239 Anastasia.Belle
Kaiator
4,877,855 01:53 04/25/18
240 Aria.Torna
Kaiator
4,871,262 01:21 04/20/18
241 Keep.Booping
Ascension Valley
4,838,685 01:31 05/01/18
242 Babydiy
Fey Forest
4,822,412 01:30 08/12/18
243 Mynamesucksxd
Tempest Reach
4,820,051 01:47 01/31/18
244 Sileraph
Velika
4,812,335 01:30 10/10/18
245 Bullis
Tempest Reach
4,803,386 01:14 06/25/18
246 Ankarea
Tempest Reach
4,799,213 01:18 05/19/18
247 Real.Lunar.Dancer
Velika
4,795,960 02:03 12/09/18
248 Ronaina
Mount Tyrannas
4,791,798 00:46 05/28/18
249 Hellmaiden
Velika
4,777,516 01:50 06/11/18
250 Umbriel
Velika
4,761,163 02:11 06/13/18
251 Vallor
Velika
4,757,578 01:19 10/13/18
252 Invested
Tempest Reach
4,754,519 00:55 06/03/18
253 Evangeline.Dowell
Ascension Valley
4,732,184 01:45 01/13/18
254 Jilfs
Tempest Reach
4,731,861 01:23 01/17/18
255 Erped
Celestial Hills
4,731,719 01:03 05/20/18
256 Yung.Salt
Fey Forest
4,713,526 01:14 04/17/18
257 Reaperofsouls
Velika
4,709,602 01:23 12/05/18
258 Dream
Fey Forest
4,709,155 02:03 02/08/18
259 Avngr
Mount Tyrannas
4,688,076 00:57 09/08/18
260 Ronaina
Kaiator
4,684,919 02:34 11/30/18
261 Sparkle
Mount Tyrannas
4,677,356 01:31 05/18/18
262 Phiemond
Kaiator
4,676,499 01:26 10/12/18
263 Daria
Kaiator
4,673,509 00:55 07/21/18
264 Wherever
Mount Tyrannas
4,671,881 01:06 07/01/18
265 Sky.Valkyrie
Mount Tyrannas
4,668,552 01:21 05/20/18
266 Xio.Teo
Velika
4,662,090 00:59 08/20/18
267 Shiniest
Tempest Reach
4,656,885 01:58 01/14/18
268 Applelargi
Mount Tyrannas
4,653,352 01:13 09/14/18
269 Qiingcheng
Fey Forest
4,640,808 01:41 12/21/17
270 Sexybigboobygirlwow
Kaiator
4,639,743 01:51 01/24/18
271 Restiaaa
Mount Tyrannas
4,637,171 01:29 02/22/18
272 Fate.Weaver
Velika
4,631,468 02:13 02/18/18
273 Emelaigne
Mount Tyrannas
4,608,157 01:33 08/01/18
274 Stanggggg
Velika
4,604,381 02:15 10/25/18
275 Fruitpunch
Kaiator
4,596,273 01:49 01/16/18
276 Gg.Wpp
Velika
4,592,236 01:51 04/26/18
277 Cooley
Mount Tyrannas
4,590,431 01:41 12/16/17
278 Nerfs
Velika
4,582,552 01:26 03/22/18
279 Schwi
Kaiator
4,575,360 01:33 03/01/18
280 Nomad
Kaiator
4,558,985 02:03 11/11/17
281 Esteem
Kaiator
4,538,874 01:21 05/10/18
282 Arisu
Celestial Hills
4,537,731 01:28 11/10/17
283 Vengee
Tempest Reach
4,536,502 02:14 11/24/17
284 Putih
Tempest Reach
4,530,286 01:49 01/16/18
285 Iceon
Velika
4,526,748 01:54 12/29/17
286 Dins
Kaiator
4,522,472 01:50 09/26/18
287 Yipy
Celestial Hills
4,519,494 01:42 02/28/18
288 Kamizuru
Ascension Valley
4,517,061 00:58 05/19/18
289 Alizviel
Ascension Valley
4,513,588 01:37 09/02/18
290 Soreene
Tempest Reach
4,509,244 03:44 06/28/18
291 Chyrona
Mount Tyrannas
4,498,848 01:19 09/14/18
292 Leonmichelli
Ascension Valley
4,498,655 01:51 04/28/18
293 X.Lmao.X
Celestial Hills
4,497,665 01:20 05/21/18
294 Hakubutt
Velika
4,494,692 01:51 01/21/18
295 Lysiranthus
Tempest Reach
4,490,643 00:47 05/03/18
296 Neenma
Kaiator
4,487,139 01:22 06/03/18
297 Asakujaku
Velika
4,484,575 02:14 12/14/18
298 Velaxa
Velika
4,484,156 01:28 11/20/18
299 Oregami
Velika
4,467,424 01:32 01/16/18
300 Tsunpot
Velika
4,460,858 01:25 09/04/18

Double Heal

Rank Player DPS Duration Date
1 Nightingail
Kaiator
9,348,779 00:54 05/08/18
2 Cynthia
Kaiator
7,878,801 00:38 06/02/18
3 Unawakened
Velika
7,027,904 01:25 10/19/17
4 Oneofmydadsisgay
Kaiator
6,878,377 01:40 05/20/18
5 A.Shy.Loli
Kaiator
6,872,721 01:09 04/18/18
6 Kiara.Dark
Kaiator
6,425,090 01:31 05/20/18
7 Keihaku
Velika
6,010,889 01:25 10/19/17
8 Persephatta
Tempest Reach
5,099,440 01:59 05/05/18
9 Jess
Velika
4,743,969 02:21 10/26/17
10 Wet.Dreamz
Kaiator
4,630,268 02:11 06/02/18
11 Blade.Siphon
Tempest Reach
4,486,074 02:01 03/09/18
12 Valcarion
Kaiator
4,350,087 02:22 10/24/17
13 Bifizday
Mount Tyrannas
4,077,054 02:09 05/27/18
14 Roseary
Kaiator
3,943,716 02:09 01/06/18
15 Shizutan
Tempest Reach
3,941,360 02:18 11/10/17
16 Avngr
Mount Tyrannas
3,899,783 01:26 07/22/18
17 Valgina
Tempest Reach
3,865,375 02:13 04/21/18
18 Flanku
Velika
3,841,168 02:08 04/23/18
19 Vashta
Mount Tyrannas
3,824,045 02:30 10/19/17
20 Kuroyukkii
Tempest Reach
3,813,716 02:11 05/18/18
21 Upsetti
Celestial Hills
3,745,730 02:58 08/05/18
22 Sushi.Slicer
Kaiator
3,712,974 03:13 10/20/17
23 Ifenrir
Ascension Valley
3,609,080 01:53 08/08/18
24 Shingeki
Kaiator
3,538,062 02:36 12/18/17
25 Xarfox
Velika
3,472,696 01:57 04/22/18
26 Idyliane
Celestial Hills
3,444,461 02:49 02/05/18
27 Kastaris
Fey Forest
3,427,842 02:47 05/21/18
28 Sioner
Ascension Valley
3,427,723 02:50 03/07/18
29 Taharus
Tempest Reach
3,409,335 01:52 05/26/18
30 Neraneve
Velika
3,392,715 03:16 12/27/17
31 Xiocite
Velika
3,373,139 02:01 03/16/18
32 Leiandros
Velika
3,316,458 03:16 05/11/18
33 Fuccubus
Celestial Hills
3,311,017 03:28 10/30/17
34 Double
Fey Forest
3,139,509 02:29 11/04/17
35 Fawku
Kaiator
3,035,810 03:17 10/11/17
36 As.U.Wish
Mount Tyrannas
2,968,098 02:14 02/03/18
37 Aria.Wulfhound
Tempest Reach
2,921,099 03:14 06/17/18
38 Conceit
Kaiator
2,836,592 02:45 10/26/17
39 Tyrantte
Ascension Valley
2,816,520 02:01 04/19/18
40 Krees.Valk
Tempest Reach
2,764,439 02:20 02/26/18
41 High.Vibration
Velika
2,750,676 02:49 02/05/18
42 Very.Sneaky
Celestial Hills
2,710,301 03:33 11/30/17
43 Valkulus
Kaiator
2,649,518 02:04 09/26/18
44 Blackmarket
Velika
2,624,584 05:34 10/14/17
45 Coresss
Fey Forest
2,622,807 02:20 04/17/18
46 Suzuya.Juzzuo
Fey Forest
2,587,708 04:02 03/26/18
47 Stegosaurus
Mount Tyrannas
2,579,419 03:37 01/07/18
48 Blanka
Kaiator
2,491,806 02:25 09/20/18
49 Ciririca
Celestial Hills
2,408,803 02:51 02/19/18
50 Gradeus
Fey Forest
2,250,590 04:05 04/10/18
51 Yosuzumee
Fey Forest
2,223,203 05:41 10/24/17
52 Breads
Mount Tyrannas
2,204,958 04:36 12/10/17
53 Savagerz
Mount Tyrannas
2,202,237 04:20 12/05/17
54 Kittei
Mount Tyrannas
2,194,977 02:38 02/09/18
55 Wilds
Tempest Reach
2,126,338 03:07 10/23/17
56 Leap.Your.Glaive
Velika
2,066,849 04:31 11/05/17
57 Ailuri
Kaiator
2,059,130 03:06 01/12/18
58 Dianers
Velika
2,051,192 04:05 01/30/18
59 Evil.Executioner
Tempest Reach
1,949,691 05:19 06/17/18
60 Sferrykal
Celestial Hills
1,907,210 04:29 10/21/17
61 Moonbeam
Fey Forest
1,849,226 06:04 10/23/17
62 Xio.Teo
Velika
1,818,559 03:28 03/08/18
63 Neenma
Kaiator
1,816,249 03:08 03/07/18
64 Irenex
Tempest Reach
1,795,550 04:29 11/01/17
65 Oppressive
Celestial Hills
1,764,632 03:56 10/21/17
66 Vanillasky
Fey Forest
1,709,649 02:01 06/04/18
67 Eagle.Moon.Dancer
Fey Forest
1,709,425 04:19 11/04/17
68 Kirabe
Celestial Hills
1,632,047 03:05 03/20/18
69 Vadana.Rage
Celestial Hills
1,618,152 01:50 06/17/18
70 Nairobix
Tempest Reach
1,592,505 02:30 09/01/18
71 Valkyrie.Drive
Velika
1,591,264 03:17 11/14/17
72 Ravishing.Red
Mount Tyrannas
1,505,847 04:15 12/09/17
73 Susuru
Ascension Valley
1,424,312 04:09 10/21/17
74 Vianne
Fey Forest
1,418,855 03:40 11/24/17
75 Naninani
Mount Tyrannas
1,413,955 04:57 01/05/18
76 Cassandra
Fey Forest
1,399,804 01:02 08/01/18
77 Teawater
Celestial Hills
1,399,075 04:24 10/27/17
78 Fergus.R.M
Tempest Reach
1,366,921 02:03 04/29/18
79 Inyouka
Kaiator
1,345,569 06:38 01/14/18
80 Nagame
Tempest Reach
1,331,832 05:04 10/25/17
81 Caseopened
Ascension Valley
1,315,586 04:36 05/11/18
82 Valk.Irina
Mount Tyrannas
1,292,501 02:12 05/19/18
83 Molark
Tempest Reach
1,194,333 05:40 10/11/17
84 Calliope.Lace
Celestial Hills
1,187,542 03:29 06/07/18
85 Eowyn.Valk
Ascension Valley
1,145,937 03:09 06/08/18
86 Ronaina
Mount Tyrannas
1,076,217 06:23 10/12/17
87 Omoushyrou
Mount Tyrannas
1,061,137 04:29 08/24/18
88 Delliva
Mount Tyrannas
1,039,890 04:20 12/05/17
89 Fachix
Ascension Valley
1,038,213 06:49 02/09/18
90 Murakami.Shiro
Fey Forest
988,665 02:33 05/27/18
91 Merilith
Tempest Reach
907,626 03:07 05/05/18
92 Inmortality
Fey Forest
866,200 04:15 10/24/17
93 Noelle.Light
Tempest Reach
772,362 08:11 12/29/17
94 Icy.Demon
Velika
764,421 06:12 03/16/18
95 Mama.Esco
Fey Forest
722,938 03:44 05/29/18

Class Rankings are updated hourly.