Lancer Rankings

Birchback – Thaumetal Refinery

Solo Heal

Rank Player DPS Duration Date
1 Renegade
Velika
7,658,721 00:25 09/10/18
2 Central
Kaiator
7,480,672 00:32 09/25/18
3 Tateha
Kaiator
7,268,831 00:26 05/20/18
4 Central
Celestial Hills
7,199,986 00:23 09/05/18
5 Aeroxes
Celestial Hills
7,080,837 00:22 09/12/18
6 Mark
Kaiator
6,861,042 00:25 10/13/18
7 X.X.I
Velika
6,815,484 00:19 05/10/18
8 Frenetyc
Tempest Reach
6,791,162 00:23 07/14/18
9 Leapy
Kaiator
6,777,957 00:23 09/16/18
10 Not.Butter
Velika
6,659,692 00:24 08/07/18
11 Alone
Kaiator
6,658,003 00:19 09/20/18
12 Miko
Kaiator
6,427,668 00:23 05/19/18
13 Tamamo
Kaiator
6,401,305 00:35 10/11/18
14 Jesus
Celestial Hills
6,401,182 00:26 08/02/18
15 Zenmetsu
Velika
6,190,564 00:27 04/17/18
16 Scardy
Velika
5,972,010 00:28 08/22/18
17 Aokishi
Celestial Hills
5,971,577 00:37 09/04/18
18 Aura
Tempest Reach
5,863,055 00:45 09/11/18
19 So.Central
Tempest Reach
5,801,209 00:24 05/18/18
20 Autobahn
Kaiator
5,755,825 00:51 09/16/18
21 Stuffie
Mount Tyrannas
5,746,507 00:31 08/23/18
22 Nanjo
Mount Tyrannas
5,725,812 00:23 05/18/18
23 Mavis
Ascension Valley
5,645,688 00:27 05/21/18
24 Ngismyfuturewife
Mount Tyrannas
5,636,101 00:34 07/08/18
25 Gay.Boy
Mount Tyrannas
5,611,518 00:42 09/04/18
26 Zrt.L
Velika
5,510,349 00:36 09/14/18
27 Minarie
Velika
5,499,519 00:36 10/11/18
28 Yoon.In
Mount Tyrannas
5,411,999 00:19 06/29/18
29 Noarbert
Kaiator
5,257,113 00:37 06/21/18
30 Trap.Af
Velika
5,251,725 01:10 09/08/18
31 Duck.Butter
Velika
5,241,344 00:36 07/28/18
32 Longest
Velika
5,138,072 00:28 08/26/18
33 Resal
Fey Forest
5,122,457 00:21 08/28/18
34 Ria
Kaiator
5,086,954 00:27 05/19/18
35 Flowsik
Tempest Reach
5,056,593 00:25 05/18/18
36 Biaches
Velika
4,995,516 00:31 09/14/18
37 James
Kaiator
4,960,616 00:23 05/17/18
38 Chlars
Velika
4,952,762 00:55 09/12/18
39 Swim
Kaiator
4,925,303 00:52 10/13/18
40 Uptight
Velika
4,896,928 00:37 09/29/18
41 Elin.With.Me
Mount Tyrannas
4,885,306 00:24 05/20/18
42 Miroslava
Ascension Valley
4,840,555 00:30 08/21/18
43 Vanyel
Velika
4,818,113 00:37 05/20/18
44 Dice
Kaiator
4,789,346 00:53 10/15/18
45 Flying.Penguins
Mount Tyrannas
4,788,198 00:30 05/10/18
46 Yes.Ok
Kaiator
4,781,992 00:21 09/19/18
47 Infamous.Rex
Kaiator
4,763,838 00:45 10/13/18
48 Nicotin
Velika
4,760,241 00:45 05/01/18
49 Sky
Velika
4,755,783 01:10 06/04/18
50 Kaias
Celestial Hills
4,744,925 00:31 08/30/18
51 Darkuslancer
Tempest Reach
4,694,496 00:39 07/27/18
52 Targeting
Velika
4,692,514 00:42 09/08/18
53 Frontline
Tempest Reach
4,686,301 00:38 08/23/18
54 Hi.Im.Ben
Mount Tyrannas
4,658,017 00:39 09/16/18
55 Legretta
Kaiator
4,646,256 00:22 07/08/18
56 Oicwutudidthur
Kaiator
4,625,058 00:37 05/24/18
57 Jen.Aside
Mount Tyrannas
4,584,875 00:23 09/08/18
58 Zeroboomin
Kaiator
4,569,986 00:19 06/21/18
59 Central
Velika
4,563,854 01:33 09/22/18
60 Kinkiest
Tempest Reach
4,541,968 01:06 08/23/18
61 Asakawa.Yuu
Kaiator
4,490,609 00:24 09/21/18
62 Keizzer
Mount Tyrannas
4,459,428 00:44 06/27/18
63 Tlaloc.Grogonk
Kaiator
4,453,863 01:22 08/23/18
64 Loriri
Velika
4,426,786 00:30 05/18/18
65 Smug.Wyfe
Kaiator
4,420,508 00:37 07/21/18
66 Kami
Velika
4,414,751 01:03 10/13/18
67 Rngjesus
Mount Tyrannas
4,405,150 00:38 08/29/18
68 Fat.Penguins
Kaiator
4,359,256 00:52 09/01/18
69 Buffoon
Kaiator
4,354,642 01:11 08/17/18
70 Araxor
Kaiator
4,341,141 00:42 05/07/18
71 Bully
Mount Tyrannas
4,324,142 00:54 04/24/18
72 Panbai
Velika
4,319,868 00:51 05/18/18
73 Ryan
Kaiator
4,318,866 00:26 04/21/18
74 Pabllo
Tempest Reach
4,284,270 00:48 05/07/18
75 Killifish
Velika
4,254,120 00:38 05/03/18
76 Kinderegg
Velika
4,226,142 00:40 05/24/18
77 Tetraites
Tempest Reach
4,192,498 01:07 05/20/18
78 Proton
Mount Tyrannas
4,191,987 00:59 07/29/18
79 Earn
Velika
4,191,308 01:25 10/15/18
80 Papika
Mount Tyrannas
4,160,815 02:29 05/29/18
81 Shiro.Kitsune
Kaiator
4,157,063 00:41 06/28/18
82 Renegade
Kaiator
4,121,601 01:00 09/24/18
83 Splinterd
Velika
4,101,984 01:21 05/10/18
84 Divert
Velika
4,093,779 02:20 09/24/18
85 Swimmier
Kaiator
4,079,188 00:55 04/19/18
86 Ondelu
Tempest Reach
4,071,906 00:47 08/29/18
87 Tomiu
Velika
4,066,519 00:43 07/13/18
88 Wyvern
Kaiator
4,056,341 00:51 04/30/18
89 Choco.Ia
Velika
4,032,396 00:44 07/17/18
90 Feixa
Velika
4,022,647 01:06 04/30/18
91 Conflict
Kaiator
4,018,618 00:44 04/19/18
92 Percer
Velika
4,012,798 00:58 04/17/18
93 Galactic.Yuu
Celestial Hills
4,005,528 00:40 09/05/18
94 Etlia
Mount Tyrannas
4,004,373 00:37 08/30/18
95 Hermitian
Kaiator
3,986,052 00:25 05/20/18
96 Dae.Immortal
Velika
3,972,863 01:11 07/01/18
97 Lack
Velika
3,957,928 00:32 05/19/18
98 Catching
Ascension Valley
3,948,360 00:19 05/21/18
99 Tarit
Velika
3,940,467 00:58 04/23/18
100 Blockable
Tempest Reach
3,936,252 01:31 05/04/18
101 Buu.Merengue
Tempest Reach
3,918,571 01:31 08/26/18
102 A.Tasty.Loli
Velika
3,907,577 01:46 08/22/18
103 Shiny.Soul
Velika
3,899,882 01:10 09/22/18
104 Unfathomable
Mount Tyrannas
3,894,718 01:01 02/09/18
105 Pog
Fey Forest
3,893,825 00:49 07/25/18
106 Shieldblock
Tempest Reach
3,892,189 00:51 07/21/18
107 Joquan.Lancer
Fey Forest
3,880,696 01:01 08/13/18
108 Haizon
Velika
3,880,072 00:33 05/18/18
109 Matt
Kaiator
3,870,860 02:26 09/25/18
110 Uwuko
Kaiator
3,868,404 01:27 08/07/18
111 Rozenite
Kaiator
3,866,871 00:36 05/19/18
112 Skaro
Velika
3,857,347 01:23 05/18/18
113 Theo.Vitalis
Ascension Valley
3,824,726 00:42 07/18/18
114 Nooblet
Tempest Reach
3,812,802 01:03 04/21/18
115 A.Tasty.Loli
Kaiator
3,777,537 01:14 05/11/18
116 Justine
Velika
3,759,661 01:17 10/13/18
117 Amboolancer
Kaiator
3,754,205 00:23 05/19/18
118 Esja
Fey Forest
3,752,808 01:58 08/31/18
119 Dueling
Velika
3,746,895 01:04 05/21/18
120 Turkeykebab
Kaiator
3,740,556 00:44 09/19/18
121 Aeroxes
Velika
3,692,887 02:25 09/27/18
122 Foe
Kaiator
3,657,912 02:15 09/26/18
123 Seraphim
Velika
3,654,140 00:58 08/15/18
124 Godly
Velika
3,653,315 01:42 10/13/18
125 Crits
Velika
3,651,861 01:47 06/04/18
126 Zaringoth
Velika
3,650,804 00:27 05/19/18
127 Diehard
Mount Tyrannas
3,646,271 00:52 05/18/18
128 Dakmar
Velika
3,638,277 01:39 09/06/18
129 Mozag
Kaiator
3,619,170 02:06 05/20/18
130 Fral
Velika
3,581,908 01:16 09/20/18
131 Kingdom
Kaiator
3,573,576 01:19 09/11/18
132 Kuripo
Mount Tyrannas
3,573,092 01:03 05/14/18
133 Hxro
Velika
3,572,733 01:32 04/18/18
134 Not.Vala
Kaiator
3,565,972 01:26 10/13/18
135 Trappo
Tempest Reach
3,565,669 01:26 09/10/18
136 Espio
Kaiator
3,563,688 01:00 07/31/18
137 Royalty
Velika
3,557,506 00:50 09/25/18
138 Lytsuni
Tempest Reach
3,555,332 01:12 09/16/18
139 Shinsoo
Mount Tyrannas
3,549,287 00:59 04/18/18
140 Black.Jesus
Tempest Reach
3,548,911 01:10 09/17/18
141 Lainne
Mount Tyrannas
3,536,784 00:31 09/13/18
142 Ryuwu
Tempest Reach
3,518,692 02:21 09/10/18
143 Funa
Tempest Reach
3,518,141 00:50 07/15/18
144 Scrin
Mount Tyrannas
3,507,957 01:15 05/30/18
145 Whereismydps
Tempest Reach
3,504,860 00:54 08/24/18
146 Yuen
Kaiator
3,497,003 01:06 06/03/18
147 Defector
Mount Tyrannas
3,496,819 01:24 08/16/18
148 Krudge
Tempest Reach
3,489,871 01:21 08/18/18
149 Defend
Fey Forest
3,488,474 00:22 08/14/18
150 Keeg
Velika
3,476,590 01:02 09/16/18
151 Cuddler
Mount Tyrannas
3,445,958 01:11 09/12/18
152 Henneko
Mount Tyrannas
3,440,841 01:23 06/10/18
153 Fang
Kaiator
3,424,683 01:31 06/07/18
154 Ultonian
Tempest Reach
3,421,815 00:59 05/03/18
155 Waruiii
Velika
3,417,320 01:18 04/18/18
156 Rakun.Dp
Tempest Reach
3,400,900 01:25 04/28/18
157 Awkms
Tempest Reach
3,400,376 01:27 04/20/18
158 Dierank
Mount Tyrannas
3,396,584 02:15 09/16/18
159 Flying.Penguins
Kaiator
3,396,261 01:30 09/20/18
160 Aerien
Mount Tyrannas
3,394,398 00:39 09/11/18
161 Swimmier
Ascension Valley
3,386,315 01:29 09/13/18
162 Pomkow
Velika
3,379,612 01:09 09/10/18
163 Velikor
Velika
3,375,637 00:59 09/28/18
164 Cyan.Z
Velika
3,370,137 01:15 05/24/18
165 Orbital
Kaiator
3,363,424 01:16 05/19/18
166 King.Leonidas.I
Kaiator
3,359,256 01:19 09/22/18
167 Djeena
Velika
3,354,201 01:24 04/19/18
168 Lakanana
Mount Tyrannas
3,349,547 01:26 05/18/18
169 Master.Race
Celestial Hills
3,348,517 01:06 09/08/18
170 Kinderegg
Mount Tyrannas
3,343,871 02:06 05/03/18
171 Bacardii
Velika
3,341,848 00:39 09/21/18
172 Ranseur
Velika
3,338,494 00:43 06/10/18
173 Aria.Soukihei
Kaiator
3,337,044 02:04 09/07/18
174 Zennythepoo
Velika
3,336,889 01:18 07/15/18
175 Selentius
Velika
3,335,952 02:20 08/18/18
176 Archaeus
Velika
3,323,930 00:40 08/25/18
177 Lucieto
Tempest Reach
3,319,720 01:15 05/18/18
178 Choujiao.Hou
Tempest Reach
3,311,993 00:59 07/18/18
179 Slyper
Velika
3,306,911 01:00 05/18/18
180 Interrupt
Velika
3,305,732 01:05 08/09/18
181 Bobbae
Kaiator
3,284,440 00:56 05/20/18
182 Rngjesus
Kaiator
3,282,784 01:49 09/22/18
183 Halts
Kaiator
3,281,629 01:09 09/19/18
184 Wit
Mount Tyrannas
3,279,074 01:20 09/16/18
185 Tarcuetio
Kaiator
3,274,856 01:20 08/15/18
186 Fallen.Bahamut
Kaiator
3,272,727 01:24 05/21/18
187 Shigatsu
Kaiator
3,267,249 01:16 11/12/17
188 Strawberrypants
Fey Forest
3,266,145 01:07 04/19/18
189 Watta.Tank
Kaiator
3,266,046 01:04 10/13/18
190 Aoiiiii
Velika
3,265,159 01:26 08/31/18
191 Master.Race
Velika
3,259,871 01:20 09/27/18
192 Fral
Tempest Reach
3,248,753 01:16 09/16/18
193 Sukimitsu
Velika
3,245,648 01:17 09/22/18
194 Verybadtime
Velika
3,241,031 00:56 09/25/18
195 Dr.Lancenshield
Kaiator
3,233,483 00:44 09/25/18
196 Cyrise
Velika
3,232,688 00:36 07/21/18
197 Aoii
Velika
3,229,769 02:04 09/19/18
198 Qulit
Velika
3,228,373 01:10 08/22/18
199 Ram.Ram
Mount Tyrannas
3,222,747 00:48 07/21/18
200 Tsukiatari
Velika
3,219,219 02:13 06/15/18
201 Agnes.Grey
Kaiator
3,219,103 01:01 09/12/18
202 No.Soy.Lancer
Mount Tyrannas
3,218,505 00:35 09/14/18
203 Stawp
Kaiator
3,217,615 01:00 07/11/18
204 Yunakagin
Kaiator
3,213,422 01:05 05/18/18
205 Metadon
Kaiator
3,212,746 03:13 08/14/18
206 Chipmonky
Tempest Reach
3,210,385 00:39 08/27/18
207 Barhamu
Kaiator
3,210,334 00:29 05/18/18
208 Kimino
Kaiator
3,208,574 00:41 05/28/18
209 Remira
Kaiator
3,205,352 01:07 05/30/18
210 Kelp
Velika
3,202,610 01:17 04/17/18
211 Shinsha
Tempest Reach
3,199,924 01:10 04/24/18
212 Hazakura
Velika
3,197,944 02:40 07/21/18
213 Osteja
Celestial Hills
3,193,543 01:31 07/22/18
214 Minase.Iori
Kaiator
3,179,836 01:21 10/01/18
215 Pashi
Mount Tyrannas
3,178,790 01:15 01/30/18
216 Reflecting
Kaiator
3,174,967 01:23 08/26/18
217 Hidekiy
Tempest Reach
3,172,441 00:49 08/11/18
218 I.Metherlence
Velika
3,166,441 03:25 07/09/18
219 Divert
Celestial Hills
3,165,830 01:20 07/18/18
220 Dark.Dark.B
Velika
3,163,160 00:59 05/19/18
221 Roodelle
Ascension Valley
3,157,838 00:49 08/24/18
222 Avalon.Knight
Velika
3,142,187 01:03 09/28/18
223 Commando
Kaiator
3,138,495 01:18 03/10/18
224 Zephnir
Mount Tyrannas
3,133,524 00:22 05/19/18
225 Conceal
Velika
3,120,246 00:53 08/07/18
226 Kitch
Mount Tyrannas
3,119,709 01:53 07/09/18
227 Gazoth
Celestial Hills
3,114,391 01:25 06/13/18
228 Asakawa.Yuu
Mount Tyrannas
3,112,627 02:05 09/09/18
229 Prompty
Tempest Reach
3,110,528 00:48 05/20/18
230 Handsome.Nugget
Tempest Reach
3,108,319 01:10 08/28/18
231 Ivan
Velika
3,105,421 00:51 07/01/18
232 Idefiedfate
Mount Tyrannas
3,104,901 01:27 07/07/18
233 Keyoma
Ascension Valley
3,103,095 01:09 07/20/18
234 Norebo
Fey Forest
3,100,326 01:16 04/27/18
235 Yuu
Velika
3,084,764 01:17 10/09/18
236 Crystal.Shield
Celestial Hills
3,084,204 01:45 04/23/18
237 Needs
Velika
3,076,132 01:30 08/05/18
238 Aman.Dwarf
Velika
3,066,717 01:16 04/19/18
239 Ssubi
Mount Tyrannas
3,065,845 01:13 06/01/18
240 Yaru
Velika
3,063,594 00:49 09/10/18
241 Mr.Bwendenkuu
Fey Forest
3,063,424 01:22 09/14/18
242 Avalon.Knight
Mount Tyrannas
3,062,455 01:11 08/29/18
243 Darkuslancer
Celestial Hills
3,057,040 01:26 05/19/18
244 Packs
Mount Tyrannas
3,055,125 02:15 06/04/18
245 Walking.N
Tempest Reach
3,054,703 01:24 09/14/18
246 Omma
Tempest Reach
3,052,029 01:09 05/02/18
247 Loot.Boxes.Suck
Velika
3,051,540 01:26 09/23/18
248 Muay
Tempest Reach
3,050,655 04:10 08/14/18
249 Elibuzz
Kaiator
3,046,025 01:01 05/20/18
250 Wixyy
Velika
3,043,375 00:37 05/20/18
251 Healer.Healme
Celestial Hills
3,036,294 00:46 05/31/18
252 Howtodestroyangels
Ascension Valley
3,031,939 01:07 09/05/18
253 Informative
Tempest Reach
3,030,548 01:26 05/18/18
254 Nepkin
Celestial Hills
3,028,366 01:23 09/01/18
255 Org
Kaiator
3,027,169 02:21 07/02/18
256 Vahlo
Velika
3,012,912 01:31 09/06/18
257 Notadonut
Mount Tyrannas
3,009,160 01:03 04/24/18
258 Lord.Of.Seaweed
Tempest Reach
3,001,154 01:15 05/19/18
259 Sakusagi
Tempest Reach
2,994,396 00:41 08/27/18
260 Sufjan
Velika
2,994,328 02:10 09/20/18
261 Flirtatious
Tempest Reach
2,988,029 01:17 06/04/18
262 Scrin
Kaiator
2,983,386 02:23 09/25/18
263 Torque
Kaiator
2,979,932 01:19 10/13/18
264 Dwarf
Kaiator
2,979,738 01:03 04/25/18
265 So.Bentral
Velika
2,977,195 04:00 09/10/18
266 Lushy
Velika
2,972,607 01:18 04/17/18
267 Gaalrak
Velika
2,971,123 01:00 09/06/18
268 Verybadtime
Tempest Reach
2,954,127 01:50 09/10/18
269 Gokor
Tempest Reach
2,947,957 01:24 06/22/18
270 Alstadt
Velika
2,947,869 01:17 09/24/18
271 Illlllll.Illlllll
Kaiator
2,943,865 01:07 04/22/18
272 Avalon.Knight
Celestial Hills
2,940,720 01:53 08/26/18
273 Littleballs
Mount Tyrannas
2,940,065 01:25 05/19/18
274 Logs
Tempest Reach
2,939,785 01:29 05/02/18
275 Kylie.I
Velika
2,927,369 01:26 05/31/18
276 Sexy
Tempest Reach
2,924,699 01:22 06/02/18
277 Puppeteers.Lancer
Velika
2,924,601 01:11 06/04/18
278 Spring.Attack
Tempest Reach
2,912,781 01:25 06/04/18
279 Mabierin
Velika
2,910,577 01:21 09/22/18
280 Weary
Kaiator
2,908,908 02:27 01/15/18
281 Tomis
Velika
2,906,054 01:16 04/17/18
282 Voz.Voz
Tempest Reach
2,903,688 01:06 06/24/18
283 Volumi
Velika
2,900,624 02:37 07/05/18
284 Frosti
Ascension Valley
2,900,479 01:46 05/23/18
285 Black.Rock.Shooter
Velika
2,898,753 01:33 09/22/18
286 Master
Fey Forest
2,895,982 01:17 05/29/18
287 Isra.Cuervo
Kaiator
2,890,643 02:01 09/19/18
288 Isra.Cuervo
Mount Tyrannas
2,884,062 01:24 07/22/18
289 Nerashield
Velika
2,878,584 01:09 04/26/18
290 Milkin
Celestial Hills
2,878,313 00:36 08/09/18
291 Anicha
Tempest Reach
2,877,503 01:51 07/18/18
292 Intellect
Velika
2,874,662 01:14 04/26/18
293 Possiboo
Kaiator
2,870,857 01:25 05/20/18
294 Pornstache
Tempest Reach
2,870,236 01:06 07/21/18
295 Kaby
Mount Tyrannas
2,868,076 01:23 05/02/18
296 Monotony
Ascension Valley
2,862,932 01:28 08/30/18
297 Dracones
Velika
2,861,870 02:17 07/10/18
298 Exon
Tempest Reach
2,859,058 00:40 08/24/18
299 Salt
Kaiator
2,855,023 02:29 07/09/18
300 Mousetache
Velika
2,854,868 00:58 10/16/18

Double Heal

Rank Player DPS Duration Date
1 Conflict
Kaiator
6,609,140 00:22 08/03/18
2 Klay
Kaiator
5,878,430 00:52 09/19/18
3 X.X.I
Velika
5,245,734 00:54 09/05/18
4 Renegade
Velika
4,908,751 01:28 08/28/18
5 Trap.Af
Velika
4,642,678 01:24 08/02/18
6 Chlars
Velika
4,616,745 00:50 05/17/18
7 Joquan.Lancer
Fey Forest
4,013,467 01:02 08/01/18
8 Walloped
Velika
3,979,508 01:22 04/17/18
9 Re.Plz
Kaiator
3,976,782 01:18 07/28/18
10 Minase.Iori
Kaiator
3,957,053 01:00 09/28/18
11 Dueling
Velika
3,853,029 01:21 05/20/18
12 Dwarf
Kaiator
3,758,904 00:40 05/08/18
13 Group
Mount Tyrannas
3,710,490 00:50 05/20/18
14 Metadon
Kaiator
3,492,896 01:22 06/28/18
15 Hazakura
Velika
3,403,496 02:05 08/04/18
16 Kelp
Velika
3,319,777 02:18 06/22/18
17 Feixa
Velika
3,239,014 01:28 05/20/18
18 Dae.Immortal
Mount Tyrannas
3,235,397 01:52 02/27/18
19 Noarbert
Kaiator
3,224,241 02:06 01/06/18
20 Puppeteers.Lancer
Velika
3,213,975 01:38 06/04/18
21 Master
Fey Forest
3,191,862 02:10 04/20/18
22 Wyvern
Kaiator
3,156,148 02:00 04/21/18
23 Rakun.Dp
Tempest Reach
3,117,760 01:33 02/25/18
24 Orbital
Kaiator
3,060,993 03:05 05/14/18
25 Flag
Mount Tyrannas
3,030,328 01:29 05/03/18
26 Theo.Vitalis
Ascension Valley
2,938,171 01:57 04/22/18
27 Howtodestroyangels
Ascension Valley
2,869,728 01:19 07/28/18
28 Haizon
Velika
2,856,105 00:55 05/18/18
29 Buffoon
Kaiator
2,849,896 01:56 04/18/18
30 Bobae
Mount Tyrannas
2,812,334 01:17 04/19/18
31 A.Tasty.Loli
Kaiator
2,689,235 01:39 04/20/18
32 Tlaloc.Grogonk
Kaiator
2,672,073 01:59 06/12/18
33 Longest
Velika
2,648,946 01:36 06/05/18
34 Sakusagi
Tempest Reach
2,633,480 02:23 04/17/18
35 Inimical
Kaiator
2,606,462 03:42 05/18/18
36 Crystallization
Mount Tyrannas
2,575,016 03:56 08/24/18
37 Vanyel
Velika
2,550,707 01:53 05/02/18
38 Proton
Mount Tyrannas
2,518,646 01:10 05/20/18
39 Lanchoa
Velika
2,510,541 01:54 04/19/18
40 Choujiao.Hou
Tempest Reach
2,443,327 01:54 07/07/18
41 Unplanned
Fey Forest
2,340,781 01:16 07/11/18
42 Swimmier
Kaiator
2,332,889 02:00 04/17/18
43 Kanaaaaaaaaaaaa
Celestial Hills
2,291,413 02:14 11/10/17
44 Zowia
Kaiator
2,281,813 02:29 04/22/18
45 Aeroxes
Celestial Hills
2,243,995 02:24 07/08/18
46 Kitch
Fey Forest
2,243,268 02:29 11/04/17
47 Douchebag
Velika
2,224,327 02:11 10/21/17
48 O.Gimbly.O
Kaiator
2,208,425 01:49 04/21/18
49 Soulclosed
Fey Forest
2,203,919 02:19 04/20/18
50 Ayuso
Tempest Reach
2,170,122 02:05 01/30/18
51 Papika
Mount Tyrannas
2,168,718 03:43 12/23/17
52 Dislocation
Ascension Valley
2,153,114 01:18 04/20/18
53 Minamisawa
Kaiator
2,134,352 01:26 04/25/18
54 Mirrandech
Velika
2,113,270 02:01 04/17/18
55 Kynmarcher
Tempest Reach
2,074,077 02:24 05/14/18
56 Dracones
Velika
2,037,535 02:09 03/09/18
57 Taly.El
Kaiator
2,036,583 02:24 04/05/18
58 Destroyer
Fey Forest
1,996,122 02:34 11/11/17
59 Too.Much.Dps
Ascension Valley
1,990,925 03:02 08/17/18
60 Leezi
Mount Tyrannas
1,982,939 01:18 05/10/18
61 Shinsha
Tempest Reach
1,970,964 02:19 03/09/18
62 Mikado
Mount Tyrannas
1,944,371 01:18 05/02/18
63 Just.Overcompensatin
Kaiator
1,899,280 03:15 05/07/18
64 Henry.Stone
Velika
1,891,979 02:30 06/15/18
65 Leap.Strike
Fey Forest
1,861,075 01:55 03/11/18
66 Panbai
Velika
1,853,347 02:13 03/19/18
67 Cowsy
Tempest Reach
1,840,268 02:12 10/12/17
68 Mini.Vee
Tempest Reach
1,837,436 02:22 06/09/18
69 Aria.Soukihei
Kaiator
1,837,326 02:09 02/18/18
70 Pelu
Tempest Reach
1,816,221 02:19 05/06/18
71 Tsk
Tempest Reach
1,797,189 03:07 05/05/18
72 Muarb
Kaiator
1,794,276 02:21 02/03/18
73 Pons
Kaiator
1,765,030 01:09 04/18/18
74 Sir.Pantsalot
Fey Forest
1,736,917 02:08 08/11/18
75 Holiccx
Mount Tyrannas
1,707,472 01:45 06/12/18
76 Lanceon
Velika
1,692,614 03:52 12/29/17
77 Aikapin
Mount Tyrannas
1,679,839 01:06 06/05/18
78 Elapse
Fey Forest
1,671,651 02:20 04/17/18
79 Frosti
Ascension Valley
1,658,452 02:28 01/11/18
80 Xoulflux
Tempest Reach
1,650,430 02:15 03/07/18
81 Yuirei
Velika
1,635,964 02:25 11/10/17
82 Rock.The.Tank
Velika
1,595,118 02:24 04/18/18
83 Kyliee.Rae
Ascension Valley
1,593,225 05:58 03/03/18
84 Pryin
Kaiator
1,592,406 02:32 05/03/18
85 Qulit
Velika
1,566,377 02:22 03/09/18
86 Logs
Tempest Reach
1,551,592 02:22 10/19/17
87 Mukumuku
Velika
1,538,751 04:47 01/06/18
88 Sourcasm
Velika
1,529,851 02:51 03/31/18
89 Nenma.Honma
Fey Forest
1,493,935 01:31 05/20/18
90 Notadonut
Celestial Hills
1,491,531 03:15 03/11/18
91 Yukipyon
Ascension Valley
1,485,368 02:29 08/31/18
92 Crappy
Ascension Valley
1,471,688 04:55 11/16/17
93 Kurutta
Tempest Reach
1,446,326 02:21 05/22/18
94 Sharp
Mount Tyrannas
1,440,361 02:05 05/18/18
95 Catching
Ascension Valley
1,436,425 03:24 01/24/18
96 Jinoe
Velika
1,430,485 02:21 10/26/17
97 Beans
Mount Tyrannas
1,403,439 03:22 01/25/18
98 Kawy
Tempest Reach
1,400,501 02:37 11/11/17
99 Neko.Paws.Xx
Velika
1,399,086 04:29 11/01/17
100 Chiori
Celestial Hills
1,370,326 03:33 11/30/17
101 Sompo
Kaiator
1,328,946 02:36 12/18/17
102 Cylan
Ascension Valley
1,320,840 03:16 05/11/18
103 Lancer.Lolipop
Tempest Reach
1,319,005 02:32 05/01/18
104 Renelle
Velika
1,317,474 04:03 10/13/17
105 Wiglaf
Velika
1,305,470 03:30 05/05/18
106 Heavy.Power
Mount Tyrannas
1,235,732 03:49 05/26/18
107 Roodelle
Ascension Valley
1,225,445 02:31 08/15/18
108 Gluph
Fey Forest
1,220,275 04:53 10/19/17
109 Spring.Attack
Kaiator
1,208,279 05:28 02/06/18
110 Roy
Fey Forest
1,204,885 03:50 10/23/17
111 Mr.Love.Lover
Tempest Reach
1,203,353 02:46 12/30/17
112 Sharkyhimesama
Tempest Reach
1,201,612 02:11 05/18/18
113 Euthanized
Celestial Hills
1,194,768 04:06 01/28/18
114 Eiriangwen
Mount Tyrannas
1,187,586 04:57 01/05/18
115 Joy.X
Tempest Reach
1,141,783 04:08 10/16/17
116 Dorito.Breath
Celestial Hills
1,140,566 03:15 10/21/17
117 Joseph.Stalin
Celestial Hills
1,134,798 04:40 12/27/17
118 Lizziie
Celestial Hills
1,129,034 02:25 05/14/18
119 Article
Velika
1,126,565 02:31 03/30/18
120 Honorable
Mount Tyrannas
1,126,033 02:25 04/18/18
121 Ivy.Redgrave
Velika
1,119,661 04:38 10/29/17
122 Lady.Alliestrasza
Kaiator
1,092,690 04:05 12/30/17
123 Ytt
Kaiator
1,072,170 05:16 10/15/17
124 Hideandseek
Mount Tyrannas
1,039,576 03:17 10/11/17
125 Physalis
Celestial Hills
1,002,325 03:48 11/12/17
126 Jaxxc
Ascension Valley
999,728 03:53 02/12/18
127 Keizzer
Mount Tyrannas
929,699 06:23 10/12/17
128 Rideon
Celestial Hills
912,215 03:38 03/20/18
129 Drakarus
Ascension Valley
861,734 04:43 12/29/17
130 Brenna.Gwyn
Velika
841,947 06:10 11/02/17
131 Akahito
Kaiator
834,805 05:11 01/30/18
132 Razia.Archangel
Ascension Valley
802,525 05:32 04/18/18
133 Xintai
Ascension Valley
746,291 02:38 04/23/18
134 Yayo.Mayo
Ascension Valley
743,960 04:03 02/03/18
135 Infuriate
Velika
730,205 05:34 10/14/17
136 Hermitian
Kaiator
723,720 05:08 11/10/17
137 Ironshield
Velika
704,125 04:29 10/21/17
138 Ganthor.The.Bearded
Celestial Hills
703,293 05:06 04/14/18
139 Schist
Fey Forest
702,738 04:03 10/27/17
140 Angelica.Starbane
Kaiator
682,035 02:31 08/10/18
141 Trawz
Kaiator
672,635 03:54 03/08/18
142 Treason
Fey Forest
656,721 07:14 08/27/18
143 Ezak
Celestial Hills
621,561 04:11 10/22/17
144 Ark.Seeking
Fey Forest
594,936 06:38 01/14/18
145 Jarvan.First
Fey Forest
578,382 07:01 04/18/18
146 Not.Xero
Ascension Valley
546,496 04:20 12/12/17
147 Ice.Scream.Starberry
Celestial Hills
513,802 05:47 10/14/17
148 Misleading
Celestial Hills
509,791 02:58 08/05/18
149 Nellas.Imely
Velika
491,732 05:32 10/21/17
150 Almofada
Mount Tyrannas
461,002 02:50 05/11/18
151 Candy.Flower
Tempest Reach
456,954 03:35 10/15/17
152 Pocket.Chibi
Celestial Hills
425,769 05:43 04/20/18
153 Dragon.Hero.Kiss
Tempest Reach
368,325 04:27 11/10/17
154 Pongyu
Ascension Valley
367,524 06:07 04/21/18
155 Sistemaputa
Celestial Hills
355,043 04:04 02/19/18
156 Lilijanko
Ascension Valley
320,590 04:36 05/11/18
157 Silvael
Tempest Reach
222,531 04:47 05/11/18
158 Theo.Shattershield
Tempest Reach
210,176 06:08 01/12/18

Class Rankings are updated hourly.