Guild Rankings

Nightmare Apetus – Dark Reach Citadel (Hard)

Rank Guild Members Clears Average DPS No Tanks
1 The Yakuza
Velika
133 1,402 3,138,992 3,501,348
2 Definitive
Velika
106 927 3,266,498 3,467,752
3 Reiatsu
Velika
71 586 3,886,012 4,694,606
4 Treehouse
Kaiator
56 567 4,530,358 5,300,803
5 Mana
Velika
78 533 2,910,900 3,370,284
6 Amaterasu
Kaiator
57 487 4,157,675 4,854,445
7 Moe inc
Velika
61 377 2,929,388 3,334,605
8 Avengers
Velika
25 368 3,408,798 4,426,167
9 Attack
Kaiator
62 367 2,054,926 2,303,722
10 Act
Velika
60 337 2,892,671 3,198,531
11 Manifest
Kaiator
56 325 3,628,844 3,778,612
12 Slay
Kaiator
75 324 3,292,938 3,922,699
13 Black Pearl
Velika
40 302 2,489,510 2,819,799
14 Croissant
Kaiator
43 247 3,371,268 3,909,946
15 Loaf
Kaiator
47 243 3,720,960 4,249,418
16 Ethical
Kaiator
27 233 2,851,406 3,304,292
17 Angels of the Ashes
Velika
21 228 2,619,230 2,554,910
18 Snogard
Velika
29 227 2,515,111 2,611,824
19 Elusive Meow
Velika
16 211 3,013,188 3,121,329
20 Awakened Valor
Velika
15 209 3,192,596 4,233,528
21 Phyrexian
Kaiator
25 201 3,149,599 3,570,954
22 Nihilism
Velika
16 189 2,803,058 3,018,346
23 Rekt
Velika
16 181 3,970,105 4,020,636
24 Marca de la Muerte
Velika
17 173 2,604,863 2,734,820
25 Bright
Velika
21 162 3,251,015 3,431,217
26 Hype
Kaiator
17 151 2,080,766 2,169,533
27 Jade
Velika
37 146 3,959,276 5,038,382
27 Pump
Velika
25 146 2,542,183 2,916,417
29 Sabre
Velika
15 145 3,203,426 3,458,065
29 Firestorms
Velika
24 145 3,224,155 3,565,382
31 scrub
Kaiator
11 144 3,130,714 3,228,443
32 Floormasters
Velika
15 134 3,909,838 4,063,185
33 Pixar
Velika
20 128 3,111,501 3,451,922
34 Adorable Creatures
Velika
25 119 2,604,098 2,782,931
35 Tea
Velika
11 118 3,230,274 4,291,811
36 Desire
Velika
19 116 3,244,355 3,470,211
37 Bluff
Kaiator
10 113 4,356,029 5,111,872
38 I N S U R G E N T E S
Velika
34 110 2,386,693 2,772,128
39 Trash
Kaiator
18 109 2,630,479 3,130,770
40 Provoke
Kaiator
39 108 2,584,977 2,867,124
41 Cynical
Kaiator
24 106 2,472,517 2,852,729
42 Fuzzy Pandas
Velika
12 105 4,455,804 4,514,928
43 Take It Easy
Kaiator
7 96 2,818,888 5,122,942
44 Red Rover
Velika
11 94 2,502,321 2,932,718
45 Kung Fu
Velika
7 85 3,736,175 4,077,898
46 Pray
Kaiator
24 81 2,736,025 2,845,766
46 Ambulance
Kaiator
13 81 2,474,649 2,839,450
48 Deidad Absoluta
Velika
14 74 2,484,180 2,542,376
49 imperio hispano
Velika
15 70 2,610,740 2,797,474
50 Anime
Kaiator
14 68 2,645,460 3,009,005
51 Mesmerize
Velika
19 67 2,490,210 2,684,449
52 New Age
Velika
7 66 2,754,795 2,785,601
53 Space Soldiers
Kaiator
9 64 3,003,929 3,276,662
54 Pathfinder
Velika
9 63 2,631,910 2,742,757
54 Psyched
Velika
12 63 4,592,674 4,992,877
56 Meisters
Velika
23 62 2,409,266 2,816,929
57 Default
Velika
14 60 4,045,172 4,089,451
58 Promise
Kaiator
10 59 3,719,858 3,719,858
59 Fragments of Serenity
Velika
10 53 3,566,951 3,566,951
59 Forbidden
Velika
6 53 3,312,083 3,312,083
61 Ero
Velika
12 52 3,173,940 3,201,896
61 Poke
Kaiator
9 52 4,349,266 4,349,266
63 Antiheroes
Velika
7 50 2,428,846 2,428,846
63 Butterfly
Kaiator
7 50 3,014,240 3,014,240
63 Maru
Velika
7 50 4,008,248 4,008,248
66 Damage
Kaiator
18 49 4,385,889 4,551,296
66 Spirit
Kaiator
7 49 3,341,239 3,849,038
68 Seraphic
Kaiator
15 48 3,098,928 3,365,758
69 Brazilian
Velika
6 46 2,311,248 2,357,726
70 Pig
Kaiator
18 45 3,019,234 3,256,283
70 Winterfell
Kaiator
14 45 1,753,036 2,064,965
72 Terraform
Velika
7 41 3,284,464 3,351,389
73 Ecchi Senpai
Velika
8 40 3,709,400 3,799,160
73 Synergy
Kaiator
8 40 2,875,471 3,224,457
75 Mean
Velika
7 39 3,587,401 3,424,516
75 Fallen Squid
Kaiator
7 39 2,993,725 3,063,107
77 Dear Summer
Kaiator
6 38 3,706,876 3,716,098
78 Reboot
Velika
7 36 3,495,560 3,596,901
79 Nerdz Academy
Velika
13 32 2,472,683 2,650,296
80 Peces Del Infierno
Velika
13 31 2,393,108 2,714,332
81 Flight
Kaiator
8 29 2,298,850 2,973,839
81 Rumble
Velika
7 29 2,938,347 2,985,838
81 The Fluffy
Kaiator
6 29 5,086,150 5,086,150
84 Pastel Sky
Velika
8 27 2,066,708 2,943,827
85 Retard
Kaiator
8 26 3,630,379 3,630,379
86 Ethereal Serenity
Velika
8 22 2,731,438 2,731,438
87 Hellspawns
Velika
11 21 1,695,596 1,903,504
88 Stray
Velika
8 19 1,641,368 2,527,518
89 Imperio Br
Velika
7 18 2,101,082 2,329,767
89 Digital
Kaiator
11 18 1,849,874 1,945,037
91 Frogsquad
Velika
9 17 2,450,176 2,850,675
91 Tera Guild
Kaiator
6 17 2,231,346 2,562,371
93 The Kitkats
Velika
6 16 2,562,624 2,562,624
94 Recall
Velika
6 15 3,210,720 3,628,600
95 Treedom
Velika
7 13 3,602,792 3,602,792
96 I N S T I N C T
Velika
8 11 2,364,801 2,364,801
96 Wheelchair
Velika
8 11 4,215,207 4,607,689
98 Hokago Tea Time
Kaiator
6 10 3,164,277 3,164,277
99 Revive
Kaiator
6 9 3,404,904 3,404,904
99 Heroic
Kaiator
7 9 3,759,817 3,759,817
101 Rez Pls
Velika
6 7 2,072,233 2,362,652
102 Dummies
Velika
6 6 2,389,176 2,898,156