Guild Rankings

Akasha's Shade – Dreadspire S4

Rank Guild Members Clears Average DPS No Tanks
1 Amaterasu
Kaiator
74 2,168 5,074,147 5,623,032
2 Treehouse
Kaiator
52 1,165 4,898,212 5,187,607
3 Amaterasu
Mount Tyrannas
23 932 5,792,792 6,197,892
4 Avengers
Velika
28 746 4,116,187 5,005,878
5 rekt
Velika
21 708 6,312,656 4,703,798
6 Floormasters
Velika
22 677 4,802,925 4,702,916
7 The Yakuza
Velika
39 571 4,633,948 4,844,275
8 Take It Easy
Kaiator
9 408 4,222,278 5,767,571
9 Reiatsu
Velika
21 399 5,831,368 5,810,929
10 Croissant
Kaiator
33 332 3,694,574 4,353,851
11 Pixar
Velika
32 326 4,965,579 4,540,591
12 Elite Status
Kaiator
17 318 4,665,306 5,064,309
13 Reiatsu
Tempest Reach
9 310 5,927,082 5,959,011
14 Manifest
Kaiator
22 305 4,006,973 4,033,662
15 Avengers
Tempest Reach
18 299 3,697,519 4,031,307
16 Butterfly
Kaiator
15 281 5,880,792 6,002,406
17 Space Soldiers
Kaiator
11 265 3,677,471 4,266,929
18 rekt
Tempest Reach
13 225 4,418,645 4,440,507
19 Small Ample Children
Velika
6 223 4,386,368 4,386,368
20 Revive
Mount Tyrannas
9 178 5,029,678 5,125,733
21 The Fluffy
Kaiator
12 162 5,415,549 5,236,312
22 The Yakuza
Tempest Reach
7 145 4,199,947 3,897,577
22 Dear Summer
Mount Tyrannas
7 145 5,449,327 5,449,327
24 Manifest
Mount Tyrannas
6 137 4,945,165 4,359,258
25 Mana
Tempest Reach
7 128 4,551,969 4,605,719
26 Raindrop
Velika
11 117 3,890,468 3,630,819
27 Mana
Velika
10 116 4,685,657 4,905,588
28 Ambulance
Mount Tyrannas
6 114 3,982,308 4,375,499
29 Resurrect
Celestial Hills
16 108 4,284,169 4,482,358
30 Maru
Velika
6 105 4,046,555 3,942,206
31 Fuzzy Pandas
Velika
13 96 3,853,475 3,830,531
32 Pixar
Celestial Hills
12 93 4,572,165 4,572,165
33 Ambulance
Kaiator
7 79 4,232,911 5,249,201
34 Shade
Velika
8 78 3,310,612 3,954,153
35 Mystical
Kaiator
6 74 3,827,773 4,235,684
36 Dear Summer
Kaiator
7 71 5,768,941 5,938,853
37 Tea
Velika
14 67 3,464,081 4,229,863
38 Ethical
Kaiator
14 65 4,405,207 4,949,445
38 Moe inc
Velika
11 65 2,529,031 3,000,267
40 Resurrect
Velika
6 59 6,376,958 6,323,800
41 Maru
Tempest Reach
8 57 2,897,702 3,182,583
42 Chastise
Tempest Reach
6 52 3,220,725 4,088,377
43 Recovery
Velika
12 49 3,663,294 4,376,412
44 Raindrop
Ascension Valley
6 42 2,888,603 3,230,859
45 Croissant
Mount Tyrannas
16 40 2,984,369 3,738,794
46 The Fluffy
Fey Forest
6 39 3,826,703 4,373,957
47 Elite Status
Fey Forest
8 35 3,240,282 3,128,790
48 Amatiramisu
Kaiator
7 34 5,049,615 3,553,468
48 Pray
Kaiator
8 34 4,529,379 4,852,548
50 Exiled Legends
Kaiator
6 32 4,220,745 4,685,706
51 Definitive
Velika
8 27 4,244,586 3,423,696
52 Recovery
Tempest Reach
6 22 3,753,288 3,488,385
53 Pump
Velika
6 17 3,705,378 3,849,832
53 Spartan Alliance
Mount Tyrannas
8 17 4,076,001 3,820,576
55 Guro Bunnies
Velika
8 15 3,980,749 3,405,781
56 Tea
Ascension Valley
8 11 3,069,229 2,926,278
57 Radiant
Fey Forest
7 8 3,826,342 3,826,342