Guild Rankings

Apetus – Dark Reach Citadel (7-person)

Rank Guild Members Clears Average DPS No Tanks
1 Firestorms
Velika
56 190 2,776,103 2,822,488
2 Treehouse
Kaiator
47 165 7,118,031 8,401,162
3 Manifest
Kaiator
42 153 4,272,008 4,392,297
4 Definitive
Velika
59 140 4,395,102 5,116,134
5 Pig
Kaiator
52 117 2,449,496 2,542,579
5 Mana
Velika
55 117 2,582,139 2,570,437
7 Loaf
Kaiator
42 108 4,446,561 4,707,455
8 Reiatsu
Velika
39 103 6,047,390 6,452,057
8 The Yakuza
Velika
51 103 4,312,360 4,504,318
10 Nihilism
Velika
24 99 2,912,376 3,049,884
11 Moe inc
Velika
34 93 2,865,380 3,226,895
12 Damage
Kaiator
30 86 5,874,558 6,050,233
13 Jade
Velika
39 83 5,146,597 6,771,865
14 Desire
Velika
30 82 4,630,628 5,118,732
14 Angels of the Ashes
Velika
21 82 3,116,233 2,963,195
16 Nerdz Academy
Velika
31 81 2,919,946 3,018,067
17 Hellspawns
Velika
25 77 2,377,784 2,705,001
18 Highfall
Kaiator
18 76 2,073,075 2,172,451
19 Sleepy Cat Cafe
Velika
29 75 1,985,902 2,127,969
20 Anime
Kaiator
35 70 2,472,854 2,687,216
21 I N S U R G E N T E S
Velika
34 63 2,306,226 2,361,838
22 Amaterasu
Kaiator
36 62 6,141,149 7,160,708
23 Act
Velika
25 60 3,558,794 3,654,226
24 Adorable Creatures
Velika
24 59 1,674,774 1,764,947
25 Diamante de Sangre
Kaiator
30 56 2,035,702 2,083,923
26 Winterfell
Kaiator
27 52 1,678,850 1,763,704
27 Forbidden
Velika
16 45 3,394,640 3,599,021
28 Seraphic
Kaiator
15 44 3,344,063 2,964,014
28 imperio hispano
Velika
22 44 1,230,906 1,185,984
28 Slay
Kaiator
21 44 4,467,028 4,778,750
31 Black Pearl
Velika
15 43 2,975,970 2,996,512
32 Pray
Kaiator
14 42 3,170,801 3,147,368
33 Meisters
Velika
23 41 2,365,630 2,495,335
33 scrub
Kaiator
18 41 2,782,949 3,356,205
35 Elusive Meow
Velika
16 40 4,604,987 4,905,769
36 Potion
Kaiator
12 39 1,495,379 1,741,689
37 Friskies
Kaiator
12 38 2,008,382 2,020,159
37 The Charmed
Kaiator
24 38 2,135,109 2,396,762
39 Adamantine
Kaiator
20 37 1,368,792 1,428,688
40 Neophyte
Velika
17 35 2,044,438 1,948,389
41 Croissant
Kaiator
12 33 3,595,139 3,976,194
42 Synergy
Kaiator
13 32 5,270,403 7,608,200
43 Rouge Dragons
Kaiator
17 29 1,377,016 1,425,926
44 I N S T I N C T
Velika
12 27 2,360,795 2,382,488
45 Cheese Lovers
Velika
12 26 1,922,915 1,886,594
45 Rogue Gods
Kaiator
12 26 1,717,337 1,743,015
47 Provoke
Kaiator
22 25 2,823,842 3,346,640
47 Terraform
Velika
12 25 1,907,370 1,834,882
47 Bluff
Kaiator
9 25 4,502,398 4,502,398
47 Snogard
Velika
17 25 2,043,641 2,155,513
51 Peces Del Infierno
Velika
16 24 1,935,157 2,035,093
52 Nyan Nyan
Kaiator
15 23 1,987,789 1,995,607
52 Bright
Velika
15 23 4,391,723 4,664,286
52 Imperio Br
Velika
17 23 1,588,823 1,721,901
55 Virtual
Kaiator
10 21 1,497,444 1,497,444
55 Fuzzy Pandas
Velika
11 21 4,271,626 4,876,050
57 Belters
Kaiator
6 20 3,763,575 3,763,575
58 Wheelchair
Velika
7 19 2,957,781 3,110,866
58 Revive
Kaiator
10 19 3,260,222 3,355,182
60 Pastel Sky
Velika
10 18 2,968,220 2,970,743
60 Fallen Squid
Kaiator
6 18 3,842,456 3,842,456
60 Ethereal Serenity
Velika
6 18 1,871,453 1,871,453
63 Frogsquad
Velika
12 17 1,902,522 1,925,318
63 Tea
Velika
10 17 3,388,770 4,050,637
63 Hypnosis
Velika
6 17 2,165,026 2,165,026
66 Dummies
Velika
10 15 1,899,466 2,168,095
66 Rally
Kaiator
8 15 4,589,402 4,742,447
68 The Indian Bears
Velika
7 14 1,228,785 899,599
68 Smol Family
Velika
10 14 1,729,151 1,682,472
68 H O L O
Kaiator
9 14 2,330,761 2,702,114
68 Third Expedition
Velika
10 14 1,814,001 1,983,491
68 Leones de yggdrasil
Velika
10 14 1,475,713 1,567,876
73 L O R D S
Velika
7 13 1,930,925 2,034,680
73 Entre Mundos
Kaiator
8 13 1,471,293 1,471,293
73 Shade
Kaiator
9 13 3,651,534 4,133,247
73 Pusheeeeeeeeen
Velika
6 13 4,710,411 5,160,514
77 Sky
Kaiator
6 12 2,083,968 2,548,694
77 Butterfly
Kaiator
7 12 2,296,168 3,431,041
77 Leap
Kaiator
7 12 2,928,788 3,756,110
77 Phyrexian
Kaiator
6 12 2,129,443 4,466,794
77 Fearlless
Kaiator
9 12 2,309,044 2,515,878
82 Resist
Kaiator
6 11 2,499,419 2,694,403
82 Frontline
Kaiator
6 11 2,963,579 5,227,080
82 Bonsai
Velika
8 11 2,475,631 2,619,129
82 Solytarios
Velika
7 11 919,972 872,488
82 First
Velika
10 11 1,410,892 1,356,219
87 Saturn
Kaiator
7 10 2,027,618 2,123,464
87 Brilliant Dawn
Velika
7 10 2,267,062 2,529,083
87 Feroz
Kaiator
7 10 2,560,685 2,560,685
90 Pretty Little Psychos
Velika
6 9 2,542,909 2,542,909
90 Pixar
Velika
6 9 3,819,885 3,819,885
90 Lags irl
Velika
9 9 1,901,100 2,044,309
90 Psyched
Velika
9 9 3,785,848 4,340,562
94 Promise
Kaiator
8 8 2,526,581 2,526,581
94 Royal Phoenix
Velika
6 8 2,713,994 3,198,411
94 Ero
Velika
6 8 2,833,427 3,642,674
94 Pump
Velika
6 8 2,396,682 2,609,678
94 Recall
Velika
6 8 2,372,243 2,514,499
99 New Age
Velika
6 7 2,404,402 2,404,402
99 Xanarchy
Kaiator
7 7 1,748,471 1,885,113