Guild Rankings

Theropath – Dark Reach Citadel (7-person)

Rank Guild Members Clears Average DPS No Tanks
1 Treehouse
Kaiator
47 212 8,648,310 9,979,365
2 Firestorms
Velika
58 186 3,087,238 3,065,117
3 Manifest
Kaiator
40 150 4,778,868 4,834,410
3 Definitive
Velika
59 150 4,904,094 5,582,181
5 Mana
Velika
58 127 3,262,018 3,251,149
6 Pig
Kaiator
55 119 2,948,564 3,067,355
7 Loaf
Kaiator
42 115 4,862,833 5,093,242
8 The Yakuza
Velika
54 106 4,808,814 5,011,601
9 Reiatsu
Velika
36 99 6,924,777 7,460,793
10 Nihilism
Velika
24 97 3,191,619 3,341,955
11 Nerdz Academy
Velika
33 90 3,136,535 3,252,941
11 Damage
Kaiator
31 90 6,401,135 6,741,875
13 Moe inc
Velika
33 87 2,948,675 3,236,544
14 Angels of the Ashes
Velika
21 83 3,451,811 3,317,311
15 Jade
Velika
40 82 5,890,379 7,954,446
15 Desire
Velika
30 82 4,939,803 5,463,582
17 Sleepy Cat Cafe
Velika
34 78 2,272,429 2,438,286
17 Highfall
Kaiator
19 78 2,422,823 2,559,428
19 Hellspawns
Velika
26 75 2,984,216 3,270,153
20 Amaterasu
Kaiator
34 74 7,346,318 7,609,745
20 Anime
Kaiator
39 74 2,599,816 2,786,990
22 Act
Velika
24 66 4,199,527 4,310,031
23 I N S U R G E N T E S
Velika
34 65 2,477,966 2,535,481
24 Adorable Creatures
Velika
25 62 1,804,381 1,853,644
25 Diamante de Sangre
Kaiator
32 59 2,315,884 2,339,298
26 Winterfell
Kaiator
29 56 2,041,494 2,158,025
27 Seraphic
Kaiator
15 44 3,822,571 3,249,142
27 Pray
Kaiator
15 44 3,816,875 3,690,814
27 Black Pearl
Velika
15 44 3,095,300 3,119,063
30 Synergy
Kaiator
13 43 6,281,672 8,961,121
30 Slay
Kaiator
22 43 4,978,663 5,480,835
30 imperio hispano
Velika
22 43 1,382,704 1,356,216
33 Meisters
Velika
24 42 2,525,440 2,709,720
33 Adamantine
Kaiator
21 42 1,828,401 1,906,651
33 The Charmed
Kaiator
24 42 2,463,165 2,723,996
33 Forbidden
Velika
16 42 3,805,037 3,948,874
37 Elusive Meow
Velika
16 41 5,169,499 5,491,874
37 scrub
Kaiator
18 41 3,373,806 4,009,008
37 Potion
Kaiator
12 41 1,382,100 1,584,267
40 Neophyte
Velika
18 38 2,089,584 2,044,563
41 Friskies
Kaiator
12 36 2,408,658 2,411,435
42 Croissant
Kaiator
12 32 3,812,066 4,166,310
43 Rouge Dragons
Kaiator
18 31 1,703,762 1,747,990
43 Peces Del Infierno
Velika
20 31 1,920,787 1,928,797
45 Cheese Lovers
Velika
13 30 2,113,224 2,068,259
46 Bluff
Kaiator
10 29 4,739,241 4,739,241
47 Provoke
Kaiator
22 28 2,916,037 3,242,417
47 Rogue Gods
Kaiator
12 28 1,764,547 1,767,452
49 Imperio Br
Velika
19 27 2,127,882 2,009,169
50 I N S T I N C T
Velika
12 26 2,619,111 2,641,569
51 Terraform
Velika
13 25 2,281,955 2,223,431
51 Snogard
Velika
16 25 2,319,557 2,556,291
53 Bright
Velika
14 22 4,739,266 4,946,662
53 Dummies
Velika
10 22 2,344,181 2,711,395
53 Ethereal Serenity
Velika
8 22 1,892,966 1,892,966
56 Revive
Kaiator
11 21 3,641,555 3,726,092
56 Fuzzy Pandas
Velika
11 21 4,797,088 5,297,287
58 Pastel Sky
Velika
10 20 2,907,299 2,895,357
58 Virtual
Kaiator
10 20 1,895,498 1,895,498
58 Wheelchair
Velika
7 20 4,014,680 4,302,313
61 Nyan Nyan
Kaiator
13 19 2,646,356 2,760,730
61 Tea
Velika
11 19 3,458,412 4,049,645
63 Leones de yggdrasil
Velika
13 18 1,817,351 1,902,775
64 Fearlless
Kaiator
12 16 2,522,111 2,676,018
64 Rally
Kaiator
8 16 4,859,211 5,033,399
64 Frogsquad
Velika
12 16 2,047,779 2,028,236
64 Fallen Squid
Kaiator
6 16 4,367,966 4,367,966
68 Smol Family
Velika
10 15 1,498,185 1,511,341
68 Sky
Kaiator
6 15 2,160,416 2,626,139
68 Solytarios
Velika
10 15 1,120,653 984,731
68 Entre Mundos
Kaiator
8 15 1,755,706 1,755,706
68 Resist
Kaiator
7 15 2,888,151 3,669,636
68 Touch Fluffy Tail
Kaiator
6 15 3,028,744 3,028,744
74 Third Expedition
Velika
10 14 1,975,080 2,146,977
74 Bonsai
Velika
9 14 3,156,256 3,415,463
74 Saturn
Kaiator
10 14 3,198,714 3,583,752
74 The Indian Bears
Velika
7 14 1,462,254 974,543
74 H O L O
Kaiator
9 14 2,906,290 3,326,343
74 First
Velika
9 14 1,479,731 1,432,213
74 Shade
Kaiator
11 14 4,175,916 4,635,096
81 Pusheeeeeeeeen
Velika
7 13 5,083,569 5,452,694
81 Hypnosis
Velika
6 13 1,788,360 1,788,360
81 L O R D S
Velika
7 13 1,998,076 2,077,065
81 The Exiled Blades
Velika
8 13 1,079,047 1,099,399
85 Feroz
Kaiator
7 12 2,691,317 2,691,317
85 Lags irl
Velika
12 12 1,905,048 1,999,972
85 Frontline
Kaiator
6 12 3,201,402 4,547,458
85 Butterfly
Kaiator
7 12 2,916,227 5,433,941
85 Marca de la Muerte
Velika
6 12 5,053,829 5,053,829
90 Brilliant Dawn
Velika
8 11 2,678,588 2,925,176
90 Royal Phoenix
Velika
6 11 2,438,629 2,899,915
90 Leap
Kaiator
7 11 4,355,247 6,428,361
93 Pretty Little Psychos
Velika
6 10 2,320,183 2,320,183
93 Pump
Velika
8 10 3,788,113 4,374,820
95 New Age
Velika
6 9 1,721,588 1,721,588
95 Xanarchy
Kaiator
8 9 2,123,306 2,250,289
95 Pixar
Velika
6 9 3,808,938 3,808,938
98 Promise
Kaiator
8 8 2,919,787 2,919,787
99 Psyched
Velika
6 6 4,324,361 5,586,963