Guild Rankings

Nightmare Antaroth – Antaroth's Abyss (7-person)

Rank Guild Members Clears Average DPS No Tanks
1 Treehouse
Kaiator
44 201 7,554,296 8,452,982
2 Reiatsu
Velika
44 184 7,397,751 8,230,179
3 Manifest
Kaiator
43 180 5,489,836 5,871,227
4 Definitive
Velika
44 150 5,303,758 5,521,200
5 Amaterasu
Kaiator
36 124 7,330,936 8,608,993
6 Slay
Kaiator
28 121 6,306,634 6,449,308
7 Jade
Velika
30 118 6,688,422 8,040,070
8 The Yakuza
Velika
33 99 5,193,228 5,523,417
9 Damage
Kaiator
28 94 6,058,022 6,203,495
10 Mana
Velika
32 88 4,562,195 4,853,426
11 Anime
Kaiator
30 78 3,617,333 3,707,708
12 Act
Velika
25 76 5,316,470 5,516,169
13 Croissant
Kaiator
18 71 5,354,641 5,813,193
14 Desire
Velika
17 68 6,363,142 6,944,909
15 Pig
Kaiator
16 67 2,563,880 2,508,049
16 Loaf
Kaiator
21 60 5,063,046 5,225,456
17 Elusive Meow
Velika
15 58 4,404,801 4,399,074
18 Sky
Kaiator
9 55 2,475,311 3,289,132
19 I N S U R G E N T E S
Velika
23 54 3,090,483 3,198,711
20 Imperio Br
Velika
20 50 1,869,797 2,053,435
21 Smol Family
Velika
13 46 3,616,868 4,558,385
21 Meisters
Velika
19 46 2,954,003 3,106,106
23 Moe inc
Velika
17 44 3,618,767 4,268,889
24 Phyrexian
Kaiator
16 40 4,342,688 6,166,568
25 Winterfell
Kaiator
12 39 2,041,764 2,095,631
26 Nerdz Academy
Velika
18 37 3,246,591 3,392,973
27 Firestorms
Velika
15 35 3,154,688 3,154,688
28 Forbidden
Velika
6 34 5,833,534 5,833,534
29 Tea
Velika
7 32 5,736,601 6,235,350
29 Seraphic
Kaiator
11 32 3,821,711 2,757,401
29 Diamante de Sangre
Kaiator
13 32 2,223,162 2,217,397
32 Fuzzy Pandas
Velika
13 31 4,580,470 4,966,238
32 Ero
Velika
8 31 5,123,894 5,684,812
34 Ambulance
Kaiator
11 28 5,629,334 6,391,681
35 Pray
Kaiator
10 27 3,323,226 3,362,646
35 Bluff
Kaiator
7 27 4,565,073 5,086,112
35 Synergy
Kaiator
8 27 6,193,167 7,266,163
38 Bright
Velika
10 25 4,485,489 4,584,972
39 Sabre
Velika
6 24 6,566,510 7,860,137
39 imperio hispano
Velika
11 24 1,954,597 2,120,719
41 Rally
Kaiator
7 23 5,310,710 5,745,878
42 Wheelchair
Velika
11 22 2,938,816 3,150,093
42 Potion
Kaiator
6 22 3,240,991 3,867,585
44 Angels of the Ashes
Velika
6 21 4,795,677 3,874,088
44 Dummies
Velika
8 21 4,368,770 5,060,439
46 Friskies
Kaiator
7 20 2,248,425 2,155,703
47 Leones de yggdrasil
Velika
8 17 2,489,779 2,626,104
47 Trash
Kaiator
6 17 4,119,893 4,668,192
47 Nihilism
Velika
9 17 2,698,550 2,466,765
47 scrub
Kaiator
8 17 4,195,042 4,409,741
47 Peces Del Infierno
Velika
7 17 2,259,897 2,389,611
52 Neophyte
Velika
8 16 1,647,780 1,622,220
52 Adorable Creatures
Velika
6 16 3,619,984 3,619,984
54 The Charmed
Kaiator
7 15 4,128,210 4,128,210
55 Black Pearl
Velika
7 14 2,168,417 2,168,417
56 Hellspawns
Velika
8 13 4,888,039 4,888,039
56 Saturn
Kaiator
8 13 4,737,085 5,082,431
56 Avengers
Velika
6 13 3,590,890 3,924,879
59 Highfall
Kaiator
7 11 1,562,872 1,708,223
60 Recall
Velika
6 10 4,317,628 4,317,628
61 Psyched
Velika
6 9 4,846,224 4,846,224
61 Adamantine
Kaiator
6 9 2,026,739 1,903,097
63 Nyan Nyan
Kaiator
8 8 2,473,979 2,473,979
64 Provoke
Kaiator
6 7 4,083,080 4,460,228
64 Rekt
Velika
7 7 4,910,602 5,498,019
64 Snogard
Velika
6 7 3,108,472 3,135,177