Guild Rankings

Nightmare Kalioth – Antaroth's Abyss (7-person)

Rank Guild Members Clears Average DPS No Tanks
1 Reiatsu
Velika
61 507 11,135,040 12,834,061
2 Amaterasu
Kaiator
66 503 8,854,135 10,282,444
3 Treehouse
Kaiator
64 416 9,016,200 10,457,429
4 Manifest
Kaiator
61 326 6,328,284 6,636,576
5 Jade
Velika
49 268 7,703,468 9,570,025
6 Definitive
Velika
67 267 6,764,582 7,378,913
7 The Yakuza
Velika
60 212 7,177,601 7,911,439
8 Slay
Kaiator
38 199 7,853,632 8,876,624
9 Loaf
Kaiator
52 193 7,368,138 7,830,633
10 Anime
Kaiator
50 190 4,979,768 5,234,216
11 Damage
Kaiator
44 187 7,848,376 8,298,457
12 Mana
Velika
51 183 5,014,937 5,550,044
13 I N S U R G E N T E S
Velika
52 172 4,737,309 5,294,205
14 Pig
Kaiator
43 149 4,074,482 4,264,914
15 D I S C O R D I A
Kaiator
23 135 4,560,020 4,619,335
16 Moe inc
Velika
31 126 4,224,318 4,524,756
17 Nerdz Academy
Velika
38 115 4,422,628 4,639,169
18 Croissant
Kaiator
24 102 5,795,164 6,502,683
19 Elusive Meow
Velika
20 96 6,109,081 6,157,801
20 Nihilism
Velika
20 94 4,317,584 4,529,095
21 Desire
Velika
26 90 7,078,246 7,859,123
22 Firestorms
Velika
31 86 3,934,508 3,847,812
23 Act
Velika
25 85 6,413,241 6,674,825
24 Smol Family
Velika
17 72 4,506,690 5,512,711
24 Rekt
Velika
9 72 13,173,898 15,811,427
26 Forbidden
Velika
11 70 6,236,002 7,004,706
26 Diamante de Sangre
Kaiator
23 70 3,496,529 3,486,924
28 Imperio Br
Velika
23 64 3,387,797 3,607,438
29 Meisters
Velika
25 63 4,061,802 4,263,667
29 Neophyte
Velika
16 63 2,631,262 2,740,015
31 Provoke
Kaiator
23 61 5,373,044 5,625,767
32 Leap
Kaiator
11 59 5,068,177 6,184,363
32 Tea
Velika
18 59 6,068,708 6,915,654
34 Synergy
Kaiator
16 57 7,435,442 7,961,443
34 Saturn
Kaiator
22 57 3,984,884 4,773,751
36 Shade
Kaiator
12 55 6,532,256 6,777,977
36 Seraphic
Kaiator
14 55 7,033,872 4,278,139
36 Sky
Kaiator
9 55 2,985,427 3,979,552
39 Draconianos
Kaiator
6 53 5,533,959 5,533,959
40 Angels of the Ashes
Velika
14 52 4,997,842 4,520,216
41 imperio hispano
Velika
20 51 2,980,027 3,319,305
42 Winterfell
Kaiator
16 49 3,046,247 3,126,197
43 Bright
Velika
17 48 6,322,971 6,919,481
44 Trash
Kaiator
7 46 5,048,543 5,261,703
45 Adorable Creatures
Velika
15 44 3,722,841 4,102,219
46 Highfall
Kaiator
10 41 2,808,185 3,081,150
46 Bluff
Kaiator
11 41 5,312,310 5,812,627
48 Society of the Impure
Velika
6 40 2,952,422 4,037,460
49 The Charmed
Kaiator
14 39 5,322,559 5,322,559
49 Phyrexian
Kaiator
15 39 5,912,194 7,812,628
49 Royal Phoenix
Velika
8 39 4,579,359 4,662,560
52 Wheelchair
Velika
11 37 5,495,789 5,896,376
52 Ero
Velika
11 37 5,838,668 7,038,835
52 Adamantine
Kaiator
16 37 2,350,191 2,305,726
55 Sabre
Velika
9 35 7,136,687 9,118,837
55 Pusheeeeeeeeen
Velika
9 35 4,757,737 6,187,578
55 Psyched
Velika
12 35 6,564,707 7,505,810
55 Bonsai
Velika
12 35 4,255,359 5,005,308
59 Fuzzy Pandas
Velika
14 33 5,412,923 5,826,465
59 Relog
Velika
7 33 4,440,744 4,664,663
61 Friskies
Kaiator
8 31 3,159,337 2,943,483
61 Leones de yggdrasil
Velika
13 31 3,219,364 3,351,193
61 scrub
Kaiator
11 31 6,078,067 6,278,629
64 Ambulance
Kaiator
13 30 6,488,114 7,367,713
65 Potion
Kaiator
7 29 3,184,976 4,327,205
65 Revive
Kaiator
9 29 7,510,899 7,650,174
65 Dummies
Velika
9 29 5,006,854 5,947,037
68 Porn
Kaiator
8 28 6,989,555 7,354,759
68 New Age
Velika
11 28 2,799,031 2,873,331
68 Peces Del Infierno
Velika
11 28 4,071,573 4,390,732
71 Black Pearl
Velika
8 26 4,190,593 4,190,593
71 I N S T I N C T
Velika
8 26 4,111,421 4,111,421
71 Snogard
Velika
11 26 4,505,814 4,560,353
74 Red Rover
Velika
7 25 4,246,769 4,550,667
75 Rally
Kaiator
8 24 6,307,254 6,804,816
76 Promise
Kaiator
12 23 4,583,368 4,583,368
77 Fallen Squid
Kaiator
10 22 5,445,852 5,445,852
77 Avengers
Velika
6 22 5,506,155 5,968,393
77 Terraform
Velika
9 22 5,211,706 5,211,706
77 Pray
Kaiator
9 22 3,771,334 3,936,022
81 Recall
Velika
8 21 3,207,966 3,592,799
81 Pretty Little Psychos
Velika
6 21 4,358,204 4,358,204
83 First
Velika
10 20 3,071,865 3,081,226
84 Frontline
Kaiator
7 19 4,155,232 6,124,322
85 Virtual
Kaiator
7 18 1,851,616 1,883,099
85 Hellspawns
Velika
9 18 5,639,361 5,639,361
85 Rouge Dragons
Kaiator
8 18 2,699,641 3,021,537
85 Emerald
Kaiator
7 18 1,992,367 1,970,759
89 Sleepy Cat Cafe
Velika
7 17 5,025,788 5,025,788
89 Nyan Nyan
Kaiator
9 17 4,145,203 4,145,203
89 Pastel Sky
Velika
10 17 3,049,904 3,049,904
92 H O L O
Kaiator
7 16 4,850,431 5,123,945
92 M A H A R L I K A
Velika
6 16 4,271,940 4,271,940
94 Panda Hut Express
Kaiator
6 15 5,956,097 5,956,097
95 Attack
Kaiator
7 13 3,770,227 3,770,227
96 Butterfly
Kaiator
6 10 2,092,821 0
96 Pump
Velika
7 10 5,480,665 6,485,427
96 Petal
Velika
7 10 4,370,033 5,015,560
96 Bloody Oath
Kaiator
6 10 2,507,893 2,413,545
100 trapped
Kaiator
7 9 4,181,531 4,733,740