Guild Rankings

Nightmare Kalioth – Antaroth's Abyss (7-person)

Rank Guild Members Clears Average DPS No Tanks
1 Treehouse
Kaiator
44 200 7,832,992 8,847,077
2 Reiatsu
Velika
45 190 8,372,982 9,192,001
3 Manifest
Kaiator
44 181 6,486,858 6,916,518
4 Definitive
Velika
44 150 6,466,110 6,763,997
5 Amaterasu
Kaiator
37 122 7,897,229 9,260,411
6 Slay
Kaiator
28 121 7,938,772 8,143,571
7 Jade
Velika
30 120 7,816,856 9,323,818
8 The Yakuza
Velika
34 104 6,757,216 7,394,770
9 Damage
Kaiator
28 93 7,195,137 7,357,960
10 Mana
Velika
32 88 5,896,061 6,322,886
11 Anime
Kaiator
29 80 5,069,187 5,203,544
12 Act
Velika
26 77 6,559,430 6,856,167
13 Croissant
Kaiator
18 69 6,056,924 6,629,420
14 Pig
Kaiator
17 68 3,747,145 3,678,582
15 Desire
Velika
17 67 7,562,525 8,345,031
16 Loaf
Kaiator
21 60 6,679,649 6,896,819
17 Elusive Meow
Velika
15 57 6,040,755 6,117,502
18 I N S U R G E N T E S
Velika
24 55 4,277,807 4,470,618
18 Sky
Kaiator
9 55 2,985,427 3,979,552
20 Imperio Br
Velika
19 47 2,674,073 2,975,114
21 Meisters
Velika
19 46 3,916,507 4,148,599
22 Moe inc
Velika
17 45 4,764,069 5,532,355
23 Phyrexian
Kaiator
16 42 5,542,010 7,812,628
23 Smol Family
Velika
13 42 4,719,622 5,943,520
23 Nerdz Academy
Velika
20 42 4,075,506 4,282,469
26 Winterfell
Kaiator
12 39 3,267,827 3,452,236
27 Diamante de Sangre
Kaiator
13 33 3,324,615 3,313,791
27 Firestorms
Velika
14 33 4,670,648 4,670,648
27 Forbidden
Velika
6 33 6,812,747 6,812,747
30 Tea
Velika
7 32 7,063,702 7,764,923
31 Seraphic
Kaiator
11 31 5,165,849 4,040,408
31 Ero
Velika
8 31 6,674,522 7,435,510
33 Fuzzy Pandas
Velika
13 29 5,573,897 6,117,232
34 Ambulance
Kaiator
11 28 6,666,486 7,520,121
34 Synergy
Kaiator
8 28 7,470,700 8,521,632
36 Pray
Kaiator
10 27 3,771,334 3,936,022
37 imperio hispano
Velika
11 26 2,854,858 3,190,842
37 Bluff
Kaiator
7 26 5,688,557 6,423,956
37 Bright
Velika
10 26 5,604,417 5,702,674
40 Sabre
Velika
6 24 7,412,141 8,891,377
41 Rally
Kaiator
7 23 6,307,254 6,804,816
42 Potion
Kaiator
6 22 3,657,910 4,327,205
42 Wheelchair
Velika
11 22 3,566,103 3,724,050
44 Angels of the Ashes
Velika
6 20 6,138,134 5,323,848
44 Friskies
Kaiator
7 20 3,159,337 2,943,483
46 Dummies
Velika
8 19 5,574,456 6,695,594
47 Peces Del Infierno
Velika
8 18 3,234,015 3,523,915
48 scrub
Kaiator
8 17 6,141,079 6,503,726
48 Leones de yggdrasil
Velika
8 17 2,998,731 3,095,610
48 Trash
Kaiator
6 17 4,812,472 5,416,590
51 Nihilism
Velika
9 16 4,085,801 3,984,681
51 Adorable Creatures
Velika
7 16 4,598,919 4,598,919
53 The Charmed
Kaiator
7 15 4,955,292 4,955,292
53 Neophyte
Velika
8 15 2,926,883 2,958,207
55 Saturn
Kaiator
8 14 5,193,836 5,530,276
55 Black Pearl
Velika
7 14 3,594,293 3,594,293
57 Avengers
Velika
6 13 4,879,346 5,968,393
57 Hellspawns
Velika
8 13 5,701,496 5,701,496
59 Highfall
Kaiator
7 11 2,261,765 2,656,717
60 Adamantine
Kaiator
7 10 2,725,793 2,601,592
60 Recall
Velika
6 10 5,065,605 5,065,605
62 Psyched
Velika
6 9 6,762,690 6,762,690
63 Snogard
Velika
7 8 4,456,210 4,631,722
64 Provoke
Kaiator
6 7 5,192,972 5,645,840
64 Nyan Nyan
Kaiator
7 7 3,832,772 3,832,772
64 Rekt
Velika
7 7 6,652,150 7,438,273